Broker Consulting

Klíčové je spravovat své finance komplexně a dlouhodobě

Spoření & Investice10. 01. 2024

Dokážou lidé efektivně zhodnocovat své přebytečné finanční prostředky a nechají si poradit od odborníků? Vyznají se ve vlastní situaci a mají informace o tom, jak to ve světě financí chodí? A mohli by více bohatnout? Díky rozhovoru s naším expertem vás můžeme inspirovat k tomu, aby si více lidí z vašeho okolí vybralo pro spolupráci právě Broker Consulting. Co tomu říkáte?

Jaký názor má na přístup běžného občana ke svým finančním prostředkům Martin Novák, hlavní analytik a vedoucí oddělení produktového managementu Broker Consulting?

 

Životní jistoty, silnější pocit zodpovědnosti za to, jak se nám bude dařit, investování, to vše jsou prvky, které stále naléhavěji pronikají do našeho povědomí. Projevuje se to i v případě vašich klientů? Nebo je na tuto dráhu uvažování spíše připravujete a navádíte?

Dlouhodobě sledujeme, že naši klienti řeší svoji současnou, ale i budoucí životní a finanční situaci. Chtějí se o svůj majetek a finance čím dál tím více a lépe starat. Klíčovou výhodou spolupráce s finančním poradcem je proto pravidelný kontakt a dlouhodobá spolupráce. Ne každý samozřejmě chce při prvním setkání řešit rentu nebo zhodnocení prostředků, je ale důležité na ně v průběhu nezapomínat. Klíčové je spravovat své finance komplexně a dlouhodobě, to by mělo stát ideálně nad tím, co aktuálně řešíme. Na druhé straně podle vašeho nedávného průzkumu 60 % lidí například nezná výši inflace v naší zemi.

Není to do nebe volající? Anebo – nechtěli bychom po průměrně vzdělaném občanovi až příliš?

Z mého pohledu se situace stále zlepšuje, i když možná pomaleji, než bychom si přáli. Nezáleží na tom, jaké má člověk vzdělání nebo status ve společnosti. Lidé by obecně měli mít základní přehled o dění a souvislostech. Vyplácí se totiž vědět, jaká je inflace nebo úrokové sazby a jaký je zhruba výhled do budoucna, významně to totiž může ovlivňovat naše rozhodnutí v životě. Obecně platí, že znalosti máme větší s tím, co v praxi častěji řešíme. I tak se větší rozhled hodí mít i pro každodenní život, důsledky jsou znát doslova v peněženkách každého z nás.

Traduje se, že člověk stále na něco poukazuje, stěžuje si, naříká. Určitě je co kritizovat, ale řešení stejně musí najít každý sám. Třeba včasným rozumným investováním. Co to ale je rozumné investování? A kdy má skutečně smysl?

Rozumné investování je v podstatě takové, které člověku zhodnotí jeho vlastní prostředky, ale přitom zásadně neomezí jeho běžný rozpočet. To vše by se přitom mělo odehrávat v bezpečném investičním prostředí, ideálně prostřednictvím či s doporučením odborníka z oboru. Důležitou roli hraje také životní situace člověka, již by měl kvalitní poradce či konzultant brát vždy v potaz a klientům doporučovat možnosti na míru.

Rád bych také upozornil, že neméně důležité je celkově rozumné finanční chování. To spočívá ve vytváření rezerv a krátkodobého a dlouhodobého majetku. Zásadní je také samozřejmě mít přehled příjmů a výdajů u vlastního rozpočtu, stejně tak si správně umět výdaje rozložit v rámci roku a měsíců. Teprve potom se může vytvářet prostor pro šetření či investování „volných“ peněz.

U investování si musíme vždy určit cíl, který chceme splnit. Jet na lepší dovolenou, koupit si auto, byt, poslat děti na drahý výlet, soukromou školu, nebo si alespoň přilepšit na důchod. To je jen krátký výčet cílů, na které potřebuji peníze a za jakým účelem mohu své prostředky investovat. Následně si musím určit, kdy si tyto cíle chci splnit a jak velké riziko jsem ochoten podstoupit. K tomu mi může pomoct investiční dotazník a poradce, který mi vše vysvětlí a spočítá, kolik si na splnění cílů musím odkládat. Pak už je to jen o rozhodnutí, čemu dám úplnou prioritu. Celkově to pak můžeme nazývat rozumným investováním.

Spořicí účet, penzijko, zlaté mince, půda, akcie, dluhopisy, fondy, rodinný dům. Pro koho je co vhodné a jak v Broker Consulting podporujete mix takových produktů?

Náš přístup vždy ctí cíle, preference a rizikový apetit klienta. Pro každý cíl a klienta je vhodný jiný produkt. V naší společnosti jsme ohledně toho velmi obezřetní, nabízíme pouze regulované a roky prověřené produkty, které přinášejí dlouhodobé zhodnocení s očekávanou mírou rizika (například u podílových fondů myslím především volatilitu). Zcela se vyhýbáme neregulovaným produktům či produktům s malou nebo žádnou diverzifikací a mizernou likviditou. Naší snahou je splnění klientových cílů v daném čase a s daným dlouhodobým očekávaným zhodnocením.

Avšak pořídit si dnes třeba rodinný domek na hypotéku, o tom se mnohým mladým rodinám může jen zdát. Navíc je to závazek skoro na celý život. Dá se předpovědět, jak se bude hypoteční trh vyvíjet? A kdo vůbec na hypotéku dosáhne?

To, zda získáte hypoteční úvěr a jak velký, záleží v zásadě na těchto faktorech: věku, příjmu a na tom, kolik si vůči zástavě potřebujete půjčit (LTV úvěru). Současná situace je zejména pro mladé žadatele obtížná v tom, že za sebou máme období minimálně deseti let, kdy ceny nemovitostí rostly velkým tempem, ale platy zaostávaly. Aby toho nebylo málo, jsou momentálně stále vysoké úrokové sazby, což situaci taktéž nepomáhá. Budoucí vývoj ovlivní vícero faktorů. Přesto je naše dlouhodobé očekávání, že se situace na hypotečním trhu radikálně spíše nezmění. Výstavba stagnuje nebo je velmi pomalá, nároky na nové nemovitosti se z pohledu regulace dál zvyšují a ceny jak prací, tak materiálů též porostou. V tomto ohledu bohužel nevidím velký prostor pro pokles cen nemovitostí obecně. Zpřístupnit vlastní bydlení pomohou v určité míře očekávané klesající sazby.

A je vůbec v Česku ještě potenciál k tomu, aby měla více než polovina národa své vlastní bydlení se zahrádkou?

Ačkoli jsou nemovitosti s předzahrádkami velmi vyhledávané, vždy tady bude část lidí (mladších a dalších skupin), pro které bude priorita bydlet spíše v blízkosti k centru daného města či obce. Pokud se budeme bavit o jakémkoli vlastním bydlení, tak platí, že s poklesem sazeb bude hypotéka pro řadu lidí lépe dosažitelná, a tedy možnost pořídit si byt či dům bude oproti dnešku větší. Oproti minulosti se ale situace změní v tom, že bude násobně větší zájem o secondhandové, tedy starší bydlení, u kterého budou prodejní ceny o něco níže než u novostaveb. U těch se předpokládá pokračování nominálního růstu cen. Logicky tedy budou lidé hledat alternativy, jak si pořídit vlastní bydlení jinak.

Obsluhujete ve vaší společnosti také podnikatelskou a manažerskou klientelu? Jaké procento tvoří?

Naše služby jsou relevantní pro všechny. Máme tak samozřejmě nabídku i pro podnikatele i firmy jako takové i ostatní skupiny lidí.

A co zájemci o vaše služby, kterým je nad 65 let? Zpravidla nějaké úspory mají, ale z různých důvodů s nimi nenakládají tak, aby jim vynesly něco navíc. Jakou optikou posuzujete tuto věkovou kategorii?

Tato kategorie klientů zasluhuje z našeho pohledu speciální péči a pozornost hlavně v oblasti správy majetku a finančních prostředků. Lidé v postproduktivním věku již většinou s námi neřeší akumulaci majetku, ale jeho „užívání si“ nebo mezigenerační přenos. Zejména u dlouhodobé správy majetku hledíme více než na horizont či rizikový profil klienta na věk a cíl klienta, který chce investováním splnit. Zároveň velmi dbáme na informovanost, aby nebylo pochyb o tom, co a proč doporučujeme, což skvěle funguje i ve vztahu k celkovému finančnímu přehledu klienta. To je přirozenou součástí našich služeb.

Kvůli vlastní neznalosti se lidé u nás zatím poměrně špatně rozhodují o svých investicích, přestože apetit investovat roste. To na druhé straně nahrává vašemu podnikání – máte co napravovat, vysvětlovat, své klienty vzdělávat. A je to tak, že kromě vlastního psychiatra by měl mít každý z nás i vlastního finančního poradce?

Jsem přesvědčený, že ano. Stejně jako chodíme k zubaři, ať už na pravidelné kontroly, či s ad hoc problémy, tak bych rozhodně každému doporučoval se přinejmenším s finančními záležitostmi s někým poradit. Co se týče české investorské nátury, jsme poněkud zajímaví investoři. Na jedné straně jsme dlouhodobě velmi konzervativní a spořiví, což se projevuje v obrovské oblibě spořicích nástrojů, jako je spořicí účet, termínovaný vklad nebo stavební spoření. Tam držíme drtivou většinu svého finančního majetku a v těchto produktech se bohužel připravujeme i na stáří. Na druhou stranu se za slib zázračného zbohatnutí nebojíme někdy dát peníze do velmi nejistých či podvodných projektů, jako jsou různé firmy s dluhopisy, směnkami nebo „krypto-novinky“, aniž bychom si byť jen trochu zjišťovali zázemí či ekonomické zdraví vybraných projektů. Obě dvě tato rozhodnutí nás pak stojí nemalé peníze, a hlavně přicházíme o možnosti v zavedených a roky prověřených nástrojích dlouhodobého investování, jako jsou například podílové fondy.

Kdy jste začal vy sám investovat? Za jakých okolností? Také jste zprvu nechtěl slyšet o odkládání peněz na důchod, stavebním spoření?

Ve svých začátcích v čistě bankovním sektoru jsem byl typickým klientem banky. Běžný účet, spořicí účet a stavební spoření. Samozřejmě též penzijní připojištění, a to jen díky příspěvku zaměstnavatele. Přiznám se, že větší rozhled a jiný přístup k vlastím penězům jsem našel až s působením v rámci finančně poradenského oboru, kdy jsem na tyto věci získal zcela odlišný náhled.

Mohli by být tedy Češi bohatší, když by uvažovali o svých finančních prostředcích více strategicky a s pomocí odborníků? Když by si nechali včas a kvalifikovaně poradit?

Jsem o tom jednoznačně přesvědčen a přesvědčuji se o tom při setkávání se s klienty i poradci dnes a denně. Důležité je se nebát si o věcech spojených s penězi s někým promluvit a nechat si doporučit zlepšení. To, jestli se zájemce následně rozhodne k akci, je už na něm.

 

Zdroj: Freshtime.cz (redakčně upraveno a kráceno)

 

 

Další příspěvky na téma Spoření & Investice

Petr Hušek: Broker Consulting pro mě představuje celoživotní cestu

Dvacet let. To je panečku kus života a také pořádná porce zážitků, zkušeností, příležitostí i výzev. Své o tom ví obchodní ředitel Petr Hušek, jehož tým dlouhodobě dosahuje výborných výsledků. S Petrem jsme si povídali o jeho dosavadním působení ve firmě i důvodech, díky nimž patří jeho tým k těm nejúspěšnějším.

Broker Consulting10. 06. 2024
Zobrazit více

Jak se připravit na stáří

Dlouhodobý investiční produkt je s námi už několik měsíců. I když má mnoho výhod, sám o sobě se veřejnosti nepředstaví, což je pro nás skvělá příležitost. To znamená, že během schůzky musíme potenciálním zájemcům DIP aktivně prezentovat a vysvětlit, v čem je pro ně zajímavý.

Spoření & Investice05. 06. 2024
Zobrazit více

Výsledky průzkumu Jak Češi investují nám pomohou v praxi

Nedávný průzkum Broker Consulting odkryl mnoho zajímavostí o investičním chování české populace. Ale co přesně tyto závěry a čísla znamenají pro naši práci?

Spoření & Investice23. 05. 2024
Zobrazit více

Kombinace státního důchodu a vlastních úspor se vyplatí

Podle nedávného průzkumu společnosti Ipsos pro Broker Consulting se skoro polovina Čechů aktuálně potýká s obtížnou finanční situací a očekávání do budoucna nejsou o mnoho růžovější. Tento fakt nutí mnohé přehodnotit způsob, jakým přistupují k důchodovému spoření. A to je i příležitost pro využití takových novinek, jakými jsou například Dlouhodobý investiční produkt (DIP).

Spoření & Investice09. 05. 2024
Zobrazit více

Ženy investorky – lépe investují, ale méně si věří

Stále více žen proniká do světa velkých peněz a investic. To je určitě dobrá zpráva pro všechny, kteří chtějí spolupráci zacílit také na něžné pohlaví.

Spoření & Investice03. 05. 2024
Zobrazit více

Investování Lukáše Kubíka. Finanční gramotnost v Česku, klíč k prosperitě nejen v době krizí

Finanční gramotnost je stále ještě považována za okrajovou věc. Znalosti v této oblasti jsou přitom pro naši činnost i práci spolupracovníků nejen přínosné, ale přímo zásadní. A pokud jsou spolupracovníci proaktivní, mají jedinečnou příležitost a zároveň povinnost vzdělávat, inspirovat a podporovat ostatní. Své o tom ví také oblastní ředitel Broker Consulting Lukáš Kubík.

Spoření & Investice26. 04. 2024
Zobrazit více

Jaké jsou hlavní výhody a rozdíly mezi DIP a DPS?

Řada lidí v současnosti hledá odpovědi na otázku, jaké jsou rozdíly mezi dlouhodobým investičním produktem (DIP) a penzijním připojištěním/doplňkovým penzijním spořením (PP/DPS). Rozklíčování těchto rozdílů je důležité pro každého z klientů, který chce efektivně plánovat svou finanční budoucnost a zajistit si klidné stáří. To vše může být dobrým vodítkem i pro toho, kdo se věnuje partnerské spolupráci.

Spoření & Investice17. 04. 2024
Zobrazit více

S DIP by měl každý začít už dnes

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) je nástrojem, který rozšiřuje státem podporované příležitosti pro přípravu na důchod. Pro konzultanty a další, kteří s Broker Consulting spolupracují, je jeho start dobrým důvodem, proč se setkat s každým, kteří by o něj mohl mít zájem. Co vše tedy přináší?

Spoření & Investice21. 03. 2024
Zobrazit více

Investování Lukáše Kubíka. DIP – Důležitá investice, ale i nutná podpora finanční gramotnosti a osvěty

Stárnutí populace a klesající porodnost před nás klade závažné otázky: Jak se na důchod připravit? Kdo a jak bude v budoucnu financovat důchodový systém? Příležitostí pro partnerskou spolupráci a současně i výzvou pro každého z nás je vstup Dlouhodobého Investičního Produktu (DIP) na penzijní scénu.

Spoření & Investice22. 02. 2024
Zobrazit více

FOND SHOP zcela v novém

Časopis FOND SHOP se stal pro řadu odborníků, konzultantů i samotných partnerů, kteří s Broker Consulting spolupracují, důležitým zdrojem informací o investování a dění na finančních trzích. Od počátku letošního roku prošel jednou velkou změnou. Z tištěného časopisu se totiž stal komplexní investiční web fondshop.cz.

Spoření & Investice16. 02. 2024
Zobrazit více

Dlouhodobý investiční produkt – příležitost roku

Aktuální změny v penzích mají za cíl zajistit udržitelnost našeho důchodového systému. S penzijní reformou je spojena řada změn, včetně rozšíření současné nabídky produktů, díky nimž mohou lidé čerpat různé výhody. A to je i nová příležitost pro partnerskou spolupráci.

Klienti06. 02. 2024
Zobrazit více

Jak na bezpečné, efektivní a jednoduché investování? Nová platforma BWM je odpovědí

Češi a spoření, to je nerozlučná dvojka. Ale Češi a investování k sobě stále hledají cestu. Malé zkušenosti, nedostatek kvalitních informací, obavy z možných rizik a podvodných investic nebo přesvědčení o tom, že na investování je potřeba větší obnos volných peněz – takové jsou nejčastější důvody, proč neinvestujeme.

Spoření & Investice18. 01. 2024
Zobrazit více

Soňa a Radek Husákovi: Otevřít vlastní pobočku a začít podnikat v realitách a financích nám dává smysl

„Nové klienty získáváme i díky doporučení od našich stávajících klientů, a to je největší ocenění naší práce,“ shodují se manželé Husákovi. Pojďme se seznámit s tím, jak podnikají.

Příležitost15. 01. 2024
Zobrazit více

Strach a chamtivost: emoce, které ovlivňují nejen vaše investiční rozhodnutí

O tom, jak při investování ovládnout strach ze ztráty na straně jedné a chamtivost na straně druhé, se rozepsal oblastní ředitel Broker Consulting Lukáš Kubík. A máte li doporučení na ty, kteří chtějí investovat, rozhodně jim poraďte, ať se obrátí na odborníky.

Spoření & Investice08. 01. 2024
Zobrazit více

Co nás čeká v roce 2024?

Rok 2023 byl velkou výzvou hlavně kvůli boji se znehodnocováním úspor, vysokým úrokovým sazbám u hypotečních úvěrů a změnám v důchodovém systému. Přinášíme vám doporučení, na co se zaměřit v roce 2024. Pokud máte tip na někoho, kdo hledá například nemovitost či nové podmínky pro zabezpečení na stáří, dejte nám vědět. Odměna v rámci partnerské spolupráce vás díky tomu nemine.

Spoření & Investice21. 12. 2023
Zobrazit více

Na investiční trh se vrací optimismus

V posledních letech si světové ekonomiky prošly turbulentním obdobím, od dopadů pandemie, globálního růstu inflace a stagnace ekonomik až po geopolitické otřesy a válečné konflikty. Nyní se ale zdá, že se začíná blýskat na lepší časy. Doporučte nám klienty, kteří by chtěli spolu s námi investovat. Více aktuálních tipů na investování si můžete přečíst v komentáři analytika Broker Consulting Tadeáše Chmelíčka.

Spoření & Investice18. 12. 2023
Zobrazit více

Češi a dopady inflace

Obáváme se znehodnocení vlastní nemovitosti kvůli inflaci. Přes 60 procent z nás přitom ale nezná její aktuální výši, jak zjistil říjnový průzkum agentury Ipsos realizovaný pro společnost Broker Consulting.

Reality06. 12. 2023
Zobrazit více

Antonio Šoposki: Chvíli trvá, než člověk zjistí, jak vše funguje

Herec Antonio Šoposki je současným idolem mnoha dívčích srdcí. Už méně lidí ví, že je také klientem Broker Consulting a spolupráci si chválí. Zeptali jsme se ho proto mimo jiné na to, proč se rozhodl být naším klientem a do čeho investuje. Chcete být klientem i vy nebo nám v rámci partnerské spolupráce dáte na někoho ze svého okolí doporučení?

Klienti29. 11. 2023
Zobrazit více
10 min

Jakub Zeman: rozhovor s franšízantem o tom, jak bere svou práci vážně

Jakub Zeman patří bezesporu mezi nejúspěšnější tváře Broker Consulting. Jeho skvělé výsledky jsou dány nejen vervou, energií, vzděláním, dochvilností a přesností, ale z velké části i tím, že spojení financí a realit u něj skvěle funguje.

Příležitost20. 11. 2023
Zobrazit více

Libor Bouček: Šetřit a myslet na budoucnost je znakem zodpovědnosti

Je jedním z nejznámějších českých moderátorů. V posledních letech se navíc stále více zajímá i o svět financí. V obchodním řediteli Broker Consulting Petru Kopeckém našel, jak říká, zkušeného, konzervativního a solidního lékaře domácích financí.

Spoření & Investice18. 10. 2023
Zobrazit více

Tomáš Jedlička: Pomáhám druhým lidem

S Tomášem Jedličkou, který je jedním ze spolupracovníků Broker Consulting, jsme si povídali o tom, co ho na této činnosti nejvíce baví a co mu dokáže práci ulehčit.

Příležitost04. 10. 2023
Zobrazit více

Rentiérem za 3, 2, 1?

Asi každého už někdy napadlo, že by se chtěl stát rentiérem a zajistil si tak bezstarostné finanční pohodlí. Klíč k tomuto vysněnému cíli představuje finanční plánování, v němž můžeme pracovat s kombinací investic do nemovitostí a kapitálových trhů.

Finanční plán23. 06. 2023
Zobrazit více

Finančně nezávislý může být každý. Jak na to s běžným příjmem?

Finanční jistota a stabilita jsou základním kamenem pro spokojený a klidný život. Při správně nastaveném finančním plánování toho může dosáhnout každý, kdo se pro takový cíl rozhodne.

Finanční plán15. 05. 2023
Zobrazit více

Důchody, hypotéky, investice. Co pomůže a čemu se raději vyhnout?

Rozhodnutí jako je vlastní bydlení nebo spoření na rentu výrazně mění kvalitu života, nejvíce pak v období důchodu. Jak k nim ale dojít a kde vlastně dává smysl zhodnocovat úspory? Efektivně investovat se dá dnes už od nižších stovek korun měsíčně, je ale zásadní být obezřetný a správně diverzifikovat, doporučují experti.

Spoření & Investice17. 04. 2023
Zobrazit více

Jistý důchod už dnes? Nespoléhejme se na stát.

Téma reformy systému vyplácení důchodových dávek se v posledních týdnech skloňuje téměř každodenně. Důvod je jasný. Domácí populace stárne. Zatímco před více než 10 lety bylo lidí ve věku 65 let a starších ve společnosti okolo 16 procent, v současnosti je to už více než pětina z celkové populace. Aby si ale člověk v penzi udržel určitou výši měsíčního příjmu, vyplatí se spořit na rentu už nyní a nespoléhat se na peníze od státu.

Spoření & Investice13. 03. 2023
Zobrazit více

Nedovolte inflaci odkrajovat z vašich úspor

Největšími strašáky posledních měsíců jsou v Česku bezesporu opět sílící covidová nákaza a také ceny, které rostou raketovým tempem. Strmě nahoru stoupají ceny všeho, na co jen pomyslíme, od potravin přes nemovitosti, automobily, dopravu, paliva, a zejména pak energie. Zdražování už jste zcela jistě pocítili při svých nákupech i vy.

Spoření & Investice09. 11. 2021
Zobrazit více

Banka ING končí na českém trhu

Ano je to překvapivá, ale tvrdá realita. Jestliže nejste klientem této banky, asi je to pro vás jen jedna z mnohých zpráv spojených s touto turbulentní dobou.

Spoření & Investice11. 03. 2021
Zobrazit více

PETR HRUBÝ: Hazardér věří pohádkovým slibům, investor dlouhodobým cílům

Úspěšný investor a zakladatel dnes obratem téměř dvoumiliardové skupiny Broker Consulting Petr Hrubý přiznal, do čeho sám investuje. A nebál se zajít do detailů. Přečtěte si rozhovor, v němž mimo jiné odhalí 27 let svých plánů, řízení rizika a úspěchů. A pokud si myslíte, že se investorem můžete stát jen do určitého věku, navíc s darem do vínku a letitými studii vysokých škol, jste na omylu. A nevyvede z vás z něj nikdo jiný než Petr, který se umí v oblasti peněz pohybovat jako ryba ve vodě.

Broker Consulting11. 01. 2021
Zobrazit více
1 min

Jak na investice?

Jak konkrétně pomáháme klientům v budování jejich majetku? A jsou investice opravdu nedílnou součástí každého finančního plánu?

Spoření & Investice10. 01. 2021
Zobrazit více

Rizika, která nejsou v reklamách na on-line investiční platformy vidět

Na YouTube, v televizi či jiných komunikačních kanálech můžete v poslední době stále častěji narazit na reklamy, které lákají na atraktivní investování skrze různé on-line investiční platformy. Tyto reklamy mají několik věcí společných: známou osobnost, atraktivní vizuální obsah, líbivou ukázku platformy, kromě toho nechybí příběh o velmi zajímavých výnosech a celé je to zakončené demonstrací toho, jak jednoduše se dá pomocí platformy investovat. Obsazená celebrita přitom dokáže často dělat celou řadu jiných věcí najednou. Komu by se nelíbilo nakoupit jedním klikem konkrétní akcii a během pár týdnů si připsat výnosy v řádu desítek procent… Vše to zní pohádkově krásně. Čím se už takové reklamy nezabývají, jsou fakta a rizika.

Spoření & Investice10. 01. 2021
Zobrazit více

Investice do junk bonds? Nad vloženými penězi se zapráší, ani nevíte jak

Máme za sebou rok, který mnohým z nás méně, či více změnil život. V ekonomice jsou odvětví, která i přes omezení rostou, ale také ta, která se potýkají s velkými problémy, a jejich přežití není vůbec jisté. Nezměnila se ovšem jedna věc. Je to chamtivost některých lidí, která se neřídí zdravým rozumem. V dnešním článku se podíváme na rizika korporátních dluhopisů, se kterými se mohou naši klienti na českém trhu bohužel setkat, a to zejména prostřednictvím agresivních reklam.

Spoření & Investice09. 01. 2021
Zobrazit více

Baví vás spolupracovat s Broker Consulting?

Dává vám naše práce smysl?
Stojíte o prohloubení spolupráce?

Spojte se se svým spolupracujícím konzultantem
a dohodněte se na dalším postupu.