Broker Consulting

Jaké jsou hlavní výhody a rozdíly mezi DIP a DPS?

Spoření & Investice17. 04. 2024

Řada lidí v současnosti hledá odpovědi na otázku, jaké jsou rozdíly mezi dlouhodobým investičním produktem (DIP) a penzijním připojištěním/doplňkovým penzijním spořením (PP/DPS). Rozklíčování těchto rozdílů je důležité pro každého z klientů, který chce efektivně plánovat svou finanční budoucnost a zajistit si klidné stáří. To vše může být dobrým vodítkem i pro toho, kdo se věnuje partnerské spolupráci.

Na spokojené stáří se musí všichni začít připravovat sami co nejdříve, ideálně dobře diverzifikovaným portfoliem produktů, které reflektuje jejich investiční cíle. Teď je velkým tématem DIP a s jeho zavedením se může zdát, že pro penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření už není na trhu místo. Tak to ale není, vždy je důležité myslet na výhody i nevýhody každého produktu. 

Co mají společného

Společné pro DIP iPP/DPS, a vůbec tou hlavní výhodou obecně, je daňová uznatelnost klientova vkladu, a také možnost příspěvku zaměstnavatele ve výši až 50 000 korun ročně, který je osvobozen od daně z příjmu a také od odvodů na sociální a zdravotní pojištění. V roce 2024 došlo zároveň k navýšení ročního limitu pro daňový odpočet fyzické osoby z 24 000 na 48 000 korun, takže klient se může radovat z reálné úspory na daních až do výše 7200 korun. Limit na daňově uznatelný příspěvek zaměstnavatele zůstal stejný, a sice 50 000 korun ročně na každého zaměstnance. Tento příspěvek se navíc počítá jako čistý daňový náklad a zaměstnavatel z něj nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění. Příspěvek mohou čerpat jak zaměstnanci na tzv. plný úvazek, tak i na částečný úvazek, ale i na dohodu o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti. Vždy záleží na konkrétním zaměstnavateli, zda takovýto pracovní benefit svým zaměstnancům nabídne. Nově jsou pro oba produkty totožná i pravidla pro čerpání daňového zvýhodnění. Základním pravidlem je minimální doba investování. Od roku 2024 musí klient investovat minimálně 120 měsíců (10 let) a své prostředky vybrat nejdříve v 60 letech. U DPS založených před rokem 2024 platí minimální doba 60 měsíců (5 let), věk pro výběr je ale stejný. Pokud ovšem klient poruší jednu z těchto podmínek, ztrácí nárok na daňovou podporu a musí ji vrátit.

Specifika doplňkového penzijního spoření

Statní příspěvek DPS umožňuje čerpat státní příspěvek až ve výši 340 korun měsíčně. Této maximální státní podpory je možné dosáhnout při vkladu 1700 korun měsíčně. Od června 2024 dojde ke snížení státní podpory vůči vkladu klienta z 23 na 20 procent. Dříve na podporu ve výši 90 korun stačilo odkládat 300 korun, nově pro minimální podporu ve výši 100 korun bude nutné dávat 500 korun. Výběr bez danění pouze pomocí renty Největším rozdílem mezi DPS a DIP jsou možnosti výběru prostředků ze smlouvy. Jedinou možností, jak zpětně nedanit výnosy u DPS, je výběr tzv. rentou, a to minimálně na 10 let. Jednorázové vyrovnání je sice možné, ale je potřeba počítat s 15procentním zdaněním výnosu a u smluv sjednaných před rokem 2024 i s 15procentním zdaněním příspěvku zaměstnavatele.

Investování pouze do účastnických fondů S DPS se také pojí menší flexibilita ve volbě konkrétních investičních strategií. Penzijní společnosti nabízí většinou tři, maximálně čtyři podle rizikového profilu klienta. Nově může penzijní společnost nabídnout i další fond s velmi rizikovým profilem, ale i tak je nabídka nesrovnatelně nižší oproti DIP. Snížení daňového základu až od 1700 Kč měsíčně Důležité je také zmínit podmínku pro snížení daňového základu, která se u DPS počítá až u vkladů nad 1700 korun měsíčně. Například při vkladu 2000 korun je možné snížit daňový základ pouze o 300 korun, na rozdíl od DIP, který umožňuje odečtení celého vkladu od první koruny. Limit 48 000 korun je pro oba produkty stejný. Aby bylo možné využít maximálního zvýhodnění, je potřeba vkládat měsíčně 5700 korun do DPS. Tato suma se skládá ze 1700 korun, kde se uplatňuje státní podpora, a dalších 4000 korun, které přinášejí daňovou úsporu/vratku.

Specifika dlouhodobého investičního produktu

Hlavní výhodou DIP je volnost při výběru investičních produktů, tzv. podkladové smlouvy, díky čemuž mohou klienti dosahovat zajímavějšího zhodnocení při klidně i nižší nákladovosti a nejsou omezeni pouze na striktně regulované účastnické fondy. Stejně jako každý produkt má ale i DIP některá pro a proti. Větší volnost při investování Jednou z hlavních výhod je už zmiňovaná volnost při výběru investičních nástrojů, které zahrnují zejména otevřené podílové fondy, ale třeba i tržně obchodované dluhopisy a nástroje peněžního trhu či konkrétní akcie nebo i běžný účet. Jednorázový výběr bez sankcí Mezi další výhody patří i jednodušší daňové schéma DIP, ten totiž není omezen způsobem výběru prostředků. Pokud klient splní podmínky DIP, v penzi si může své peníze vybrat postupně jako rentu, jednorázově či kombinací, aniž by musel příspěvek zaměstnavatele dodaňovat, a při splnění dalších podmínek nemusí danit ani výnos. Jednodušší danění Daň z výnosů u DIP závisí na podkladové smlouvě. Prostřednictvím otevřených podílových fondů lze výnosy osvobodit od daně, pokud prodej nepřesáhne 100 tisíc korun nebo jsou podílové listy drženy déle než tři roky (časový test). Není-li splněna žádná z těchto podmínek, podléhají výběry 15procentní srážkové dani. Pokud nejsou dodržena pravidla o minimální době investice 120 měsíců nebo věku 60 let, dochází k zpětnému dodaňování příspěvku zaměstnavatele (15 procent) a vrácení daňových odpočtů za posledních 10 let. Daňové zvýhodnění Třetí výhodou DIP je daňové zvýhodnění vlastních vkladů, které se na rozdíl od DPS počítají od první vložené koruny, pro maximalizaci těchto výhod tak stačí měsíční vklad ve výši 4000 korun. Pokud se chceme mít v důchodu dobře a být finančně zajištěni, je třeba nashromáždit majetek v řádech milionů korun, neboť státní důchod pravděpodobně nebude dostačující pro pohodový podzim života. Váš rozhovor s klientem o jeho představách a cílech pro tuto životní etapu je tedy klíčový. Vaším úkolem je odhadnout, kolik financí bude pro jeho vysněný důchod potřeba a doporučit mu vhodné produkty. Pokud si klient není jistý svými cíli, pomůže jednoduchá otázka: „Přejete si mít v důchodu stejnou, horší či lepší životní úroveň než nyní?“

 

Tadeáš Chmelíček, investiční a penzijní analytik Broker Consulting

Další příspěvky na téma Spoření & Investice

Výsledky průzkumu Jak Češi investují nám pomohou v praxi

Nedávný průzkum Broker Consulting odkryl mnoho zajímavostí o investičním chování české populace. Ale co přesně tyto závěry a čísla znamenají pro naši práci?

Spoření & Investice23. 05. 2024
Zobrazit více

Kombinace státního důchodu a vlastních úspor se vyplatí

Podle nedávného průzkumu společnosti Ipsos pro Broker Consulting se skoro polovina Čechů aktuálně potýká s obtížnou finanční situací a očekávání do budoucna nejsou o mnoho růžovější. Tento fakt nutí mnohé přehodnotit způsob, jakým přistupují k důchodovému spoření. A to je i příležitost pro využití takových novinek, jakými jsou například Dlouhodobý investiční produkt (DIP).

Spoření & Investice09. 05. 2024
Zobrazit více

Ženy investorky – lépe investují, ale méně si věří

Stále více žen proniká do světa velkých peněz a investic. To je určitě dobrá zpráva pro všechny, kteří chtějí spolupráci zacílit také na něžné pohlaví.

Spoření & Investice03. 05. 2024
Zobrazit více

Investování Lukáše Kubíka. Finanční gramotnost v Česku, klíč k prosperitě nejen v době krizí

Finanční gramotnost je stále ještě považována za okrajovou věc. Znalosti v této oblasti jsou přitom pro naši činnost i práci spolupracovníků nejen přínosné, ale přímo zásadní. A pokud jsou spolupracovníci proaktivní, mají jedinečnou příležitost a zároveň povinnost vzdělávat, inspirovat a podporovat ostatní. Své o tom ví také oblastní ředitel Broker Consulting Lukáš Kubík.

Spoření & Investice26. 04. 2024
Zobrazit více

S DIP by měl každý začít už dnes

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) je nástrojem, který rozšiřuje státem podporované příležitosti pro přípravu na důchod. Pro konzultanty a další, kteří s Broker Consulting spolupracují, je jeho start dobrým důvodem, proč se setkat s každým, kteří by o něj mohl mít zájem. Co vše tedy přináší?

Spoření & Investice21. 03. 2024
Zobrazit více

Investování Lukáše Kubíka. DIP – Důležitá investice, ale i nutná podpora finanční gramotnosti a osvěty

Stárnutí populace a klesající porodnost před nás klade závažné otázky: Jak se na důchod připravit? Kdo a jak bude v budoucnu financovat důchodový systém? Příležitostí pro partnerskou spolupráci a současně i výzvou pro každého z nás je vstup Dlouhodobého Investičního Produktu (DIP) na penzijní scénu.

Spoření & Investice22. 02. 2024
Zobrazit více

FOND SHOP zcela v novém

Časopis FOND SHOP se stal pro řadu odborníků, konzultantů i samotných partnerů, kteří s Broker Consulting spolupracují, důležitým zdrojem informací o investování a dění na finančních trzích. Od počátku letošního roku prošel jednou velkou změnou. Z tištěného časopisu se totiž stal komplexní investiční web fondshop.cz.

Spoření & Investice16. 02. 2024
Zobrazit více

Dlouhodobý investiční produkt – příležitost roku

Aktuální změny v penzích mají za cíl zajistit udržitelnost našeho důchodového systému. S penzijní reformou je spojena řada změn, včetně rozšíření současné nabídky produktů, díky nimž mohou lidé čerpat různé výhody. A to je i nová příležitost pro partnerskou spolupráci.

Klienti06. 02. 2024
Zobrazit více

Jak na bezpečné, efektivní a jednoduché investování? Nová platforma BWM je odpovědí

Češi a spoření, to je nerozlučná dvojka. Ale Češi a investování k sobě stále hledají cestu. Malé zkušenosti, nedostatek kvalitních informací, obavy z možných rizik a podvodných investic nebo přesvědčení o tom, že na investování je potřeba větší obnos volných peněz – takové jsou nejčastější důvody, proč neinvestujeme.

Spoření & Investice18. 01. 2024
Zobrazit více

Soňa a Radek Husákovi: Otevřít vlastní pobočku a začít podnikat v realitách a financích nám dává smysl

„Nové klienty získáváme i díky doporučení od našich stávajících klientů, a to je největší ocenění naší práce,“ shodují se manželé Husákovi. Pojďme se seznámit s tím, jak podnikají.

Příležitost15. 01. 2024
Zobrazit více

Klíčové je spravovat své finance komplexně a dlouhodobě

Dokážou lidé efektivně zhodnocovat své přebytečné finanční prostředky a nechají si poradit od odborníků? Vyznají se ve vlastní situaci a mají informace o tom, jak to ve světě financí chodí? A mohli by více bohatnout? Díky rozhovoru s naším expertem vás můžeme inspirovat k tomu, aby si více lidí z vašeho okolí vybralo pro spolupráci právě Broker Consulting. Co tomu říkáte?

Spoření & Investice10. 01. 2024
Zobrazit více

Strach a chamtivost: emoce, které ovlivňují nejen vaše investiční rozhodnutí

O tom, jak při investování ovládnout strach ze ztráty na straně jedné a chamtivost na straně druhé, se rozepsal oblastní ředitel Broker Consulting Lukáš Kubík. A máte li doporučení na ty, kteří chtějí investovat, rozhodně jim poraďte, ať se obrátí na odborníky.

Spoření & Investice08. 01. 2024
Zobrazit více

Co nás čeká v roce 2024?

Rok 2023 byl velkou výzvou hlavně kvůli boji se znehodnocováním úspor, vysokým úrokovým sazbám u hypotečních úvěrů a změnám v důchodovém systému. Přinášíme vám doporučení, na co se zaměřit v roce 2024. Pokud máte tip na někoho, kdo hledá například nemovitost či nové podmínky pro zabezpečení na stáří, dejte nám vědět. Odměna v rámci partnerské spolupráce vás díky tomu nemine.

Spoření & Investice21. 12. 2023
Zobrazit více

Na investiční trh se vrací optimismus

V posledních letech si světové ekonomiky prošly turbulentním obdobím, od dopadů pandemie, globálního růstu inflace a stagnace ekonomik až po geopolitické otřesy a válečné konflikty. Nyní se ale zdá, že se začíná blýskat na lepší časy. Doporučte nám klienty, kteří by chtěli spolu s námi investovat. Více aktuálních tipů na investování si můžete přečíst v komentáři analytika Broker Consulting Tadeáše Chmelíčka.

Spoření & Investice18. 12. 2023
Zobrazit více

Češi a dopady inflace

Obáváme se znehodnocení vlastní nemovitosti kvůli inflaci. Přes 60 procent z nás přitom ale nezná její aktuální výši, jak zjistil říjnový průzkum agentury Ipsos realizovaný pro společnost Broker Consulting.

Reality06. 12. 2023
Zobrazit více

Antonio Šoposki: Chvíli trvá, než člověk zjistí, jak vše funguje

Herec Antonio Šoposki je současným idolem mnoha dívčích srdcí. Už méně lidí ví, že je také klientem Broker Consulting a spolupráci si chválí. Zeptali jsme se ho proto mimo jiné na to, proč se rozhodl být naším klientem a do čeho investuje. Chcete být klientem i vy nebo nám v rámci partnerské spolupráce dáte na někoho ze svého okolí doporučení?

Klienti29. 11. 2023
Zobrazit více
10 min

Jakub Zeman: rozhovor s franšízantem o tom, jak bere svou práci vážně

Jakub Zeman patří bezesporu mezi nejúspěšnější tváře Broker Consulting. Jeho skvělé výsledky jsou dány nejen vervou, energií, vzděláním, dochvilností a přesností, ale z velké části i tím, že spojení financí a realit u něj skvěle funguje.

Příležitost20. 11. 2023
Zobrazit více

Libor Bouček: Šetřit a myslet na budoucnost je znakem zodpovědnosti

Je jedním z nejznámějších českých moderátorů. V posledních letech se navíc stále více zajímá i o svět financí. V obchodním řediteli Broker Consulting Petru Kopeckém našel, jak říká, zkušeného, konzervativního a solidního lékaře domácích financí.

Spoření & Investice18. 10. 2023
Zobrazit více

Tomáš Jedlička: Pomáhám druhým lidem

S Tomášem Jedličkou, který je jedním ze spolupracovníků Broker Consulting, jsme si povídali o tom, co ho na této činnosti nejvíce baví a co mu dokáže práci ulehčit.

Příležitost04. 10. 2023
Zobrazit více

Rentiérem za 3, 2, 1?

Asi každého už někdy napadlo, že by se chtěl stát rentiérem a zajistil si tak bezstarostné finanční pohodlí. Klíč k tomuto vysněnému cíli představuje finanční plánování, v němž můžeme pracovat s kombinací investic do nemovitostí a kapitálových trhů.

Finanční plán23. 06. 2023
Zobrazit více

Finančně nezávislý může být každý. Jak na to s běžným příjmem?

Finanční jistota a stabilita jsou základním kamenem pro spokojený a klidný život. Při správně nastaveném finančním plánování toho může dosáhnout každý, kdo se pro takový cíl rozhodne.

Finanční plán15. 05. 2023
Zobrazit více

Důchody, hypotéky, investice. Co pomůže a čemu se raději vyhnout?

Rozhodnutí jako je vlastní bydlení nebo spoření na rentu výrazně mění kvalitu života, nejvíce pak v období důchodu. Jak k nim ale dojít a kde vlastně dává smysl zhodnocovat úspory? Efektivně investovat se dá dnes už od nižších stovek korun měsíčně, je ale zásadní být obezřetný a správně diverzifikovat, doporučují experti.

Spoření & Investice17. 04. 2023
Zobrazit více

Jistý důchod už dnes? Nespoléhejme se na stát.

Téma reformy systému vyplácení důchodových dávek se v posledních týdnech skloňuje téměř každodenně. Důvod je jasný. Domácí populace stárne. Zatímco před více než 10 lety bylo lidí ve věku 65 let a starších ve společnosti okolo 16 procent, v současnosti je to už více než pětina z celkové populace. Aby si ale člověk v penzi udržel určitou výši měsíčního příjmu, vyplatí se spořit na rentu už nyní a nespoléhat se na peníze od státu.

Spoření & Investice13. 03. 2023
Zobrazit více

Nedovolte inflaci odkrajovat z vašich úspor

Největšími strašáky posledních měsíců jsou v Česku bezesporu opět sílící covidová nákaza a také ceny, které rostou raketovým tempem. Strmě nahoru stoupají ceny všeho, na co jen pomyslíme, od potravin přes nemovitosti, automobily, dopravu, paliva, a zejména pak energie. Zdražování už jste zcela jistě pocítili při svých nákupech i vy.

Spoření & Investice09. 11. 2021
Zobrazit více

Banka ING končí na českém trhu

Ano je to překvapivá, ale tvrdá realita. Jestliže nejste klientem této banky, asi je to pro vás jen jedna z mnohých zpráv spojených s touto turbulentní dobou.

Spoření & Investice11. 03. 2021
Zobrazit více

PETR HRUBÝ: Hazardér věří pohádkovým slibům, investor dlouhodobým cílům

Úspěšný investor a zakladatel dnes obratem téměř dvoumiliardové skupiny Broker Consulting Petr Hrubý přiznal, do čeho sám investuje. A nebál se zajít do detailů. Přečtěte si rozhovor, v němž mimo jiné odhalí 27 let svých plánů, řízení rizika a úspěchů. A pokud si myslíte, že se investorem můžete stát jen do určitého věku, navíc s darem do vínku a letitými studii vysokých škol, jste na omylu. A nevyvede z vás z něj nikdo jiný než Petr, který se umí v oblasti peněz pohybovat jako ryba ve vodě.

Broker Consulting11. 01. 2021
Zobrazit více
1 min

Jak na investice?

Jak konkrétně pomáháme klientům v budování jejich majetku? A jsou investice opravdu nedílnou součástí každého finančního plánu?

Spoření & Investice10. 01. 2021
Zobrazit více

Rizika, která nejsou v reklamách na on-line investiční platformy vidět

Na YouTube, v televizi či jiných komunikačních kanálech můžete v poslední době stále častěji narazit na reklamy, které lákají na atraktivní investování skrze různé on-line investiční platformy. Tyto reklamy mají několik věcí společných: známou osobnost, atraktivní vizuální obsah, líbivou ukázku platformy, kromě toho nechybí příběh o velmi zajímavých výnosech a celé je to zakončené demonstrací toho, jak jednoduše se dá pomocí platformy investovat. Obsazená celebrita přitom dokáže často dělat celou řadu jiných věcí najednou. Komu by se nelíbilo nakoupit jedním klikem konkrétní akcii a během pár týdnů si připsat výnosy v řádu desítek procent… Vše to zní pohádkově krásně. Čím se už takové reklamy nezabývají, jsou fakta a rizika.

Spoření & Investice10. 01. 2021
Zobrazit více

Investice do junk bonds? Nad vloženými penězi se zapráší, ani nevíte jak

Máme za sebou rok, který mnohým z nás méně, či více změnil život. V ekonomice jsou odvětví, která i přes omezení rostou, ale také ta, která se potýkají s velkými problémy, a jejich přežití není vůbec jisté. Nezměnila se ovšem jedna věc. Je to chamtivost některých lidí, která se neřídí zdravým rozumem. V dnešním článku se podíváme na rizika korporátních dluhopisů, se kterými se mohou naši klienti na českém trhu bohužel setkat, a to zejména prostřednictvím agresivních reklam.

Spoření & Investice09. 01. 2021
Zobrazit více

Baví vás spolupracovat s Broker Consulting?

Dává vám naše práce smysl?
Stojíte o prohloubení spolupráce?

Spojte se se svým spolupracujícím konzultantem
a dohodněte se na dalším postupu.