Broker Consulting

Finančně nezávislý může být každý. Jak na to s běžným příjmem?

Finanční plán15. 05. 2023

Finanční jistota a stabilita jsou základním kamenem pro spokojený a klidný život. Při správně nastaveném finančním plánování toho může dosáhnout každý, kdo se pro takový cíl rozhodne.

Kdo by nechtěl zažívat svobodu, kdy můžete s pocitem bezpečí dělat to, co vás baví, bez ohledu na peníze. Že to je možné, jen když vyhrajete v loterii nebo zdědíte peníze z rodinného majetku? I to jsou sice možnosti, ale mnohem jistější je, začít si budovat vlastní svobodu – finanční nezávislost – která je pro život velkým benefitem. A čím dříve, tím lépe.

Rovnice finanční nezávislosti je poměrně jednoduchá. Pokud jsou pasivní příjmy vyšší než výdaje, je to stav, o kterém lze mluvit jako o finanční nezávislosti. V této situaci už záleží jen na svobodném rozhodnutí jedince, zda chce pracovat, trávit čas s rodinou, cestovat věnovat se svému koníčku nebo třeba nedělat už vůbec nic. Že to zní jako sen mnoha z nás? Možná, ale nemusí k němu ale vést tak dlouhá cesta, jak si mnozí z nás mohou představovat. Mnohdy stačí jen správně plánovat své finance a dobře nastavené strategie dlouhodobě plnit.

Finanční plán je základ

Pro dosažení finanční nezávislosti je nutné mít dokonalý přehled o veškerých financích. Finanční plán je dostupný naprosto pro každého a v základní podobě si ho dokáže sestavit každý z nás. Stačí si detailně rozepsat příjmy a výdaje. Výdaje pak rozdělit na nutné a zbytné,“ popisuje hlavní analytik společnosti Broker Consulting Martin Novák. Naprostým základem je si v první řadě vybudovat finanční rezervu ve výši tří až pěti měsíčních povinných výdajů. Toto je železná rezerva, která pak může nejvíce pomoci s řešením nenadálých životních situací. Druhým stavebním kamenem je pak zabezpečení sebe i své rodiny v podobě životního pojištění.

Dalším krokem k finanční svobodě je stanovení životních cílů, snů a nastavení strategie, jak toho dosáhnout. S tím samozřejmě souvisí i výběr vhodných finančních produktů pro dlouhodobé investování. Toto už je složitějším procesem v rámci finančního plánování, a proto je dobré se poradit s odborníky. Naši finanční konzultanti v rámci vypracování Finančního plánu jasně určí horizonty a konkrétní produkty, jejichž prostřednictvím klient dosáhne klíčového cíle,“ říká Radim Štantejský, obchodní ředitel Broker Consulting a manažer projektu OK POINT.

Radim Štantejský je sám také ředitelem jednoho z pražských obchodních míst OK POINT a podle jeho zkušeností je oblast finančního plánování v současné době čím dál častěji poptávána jak ze strany stávajících, tak nových klientů. Mít své finance pod kontrolou a umět s nimi efektivně hospodařit – tedy nejen poplatit nutné výdaje, ale také si něco užit a samozřejmě i odložit bokem – je jedním z předpokladů pro finanční zdraví jedince i celé jeho rodiny.

Investovat může každý

Zvýšený zájem o finanční plánování a s tím související investiční produkty dokazují i data společnosti Broker Consulting za rok 2022. Ta ukazují padesátiprocentní nárůst v počtu uzavřených investičních smluv. Je tedy patrné, že se Češi v posledních letech začínají více zajímat o své finanční zdraví a zabezpečení. I přes tento pozitivní trend si ale mnoho z nás myslí, že na investování nemá, protože je potřeba větší obnos peněz, aby to mělo smysl. Tak to ale není. Investování je pro každého a dá se měsíčně realizovat i s malým množstvím peněz.

Finance na určené dlouhodobé cíle lze naspořit i cestou menších částek. Začít se dá i tak, že člověk „odloží bokem“ jedno procento ze svého měsíčního platu. „Například do podílových fondů je možné investovat už od pár stokorun měsíčně. Stačí jen najít vhodný investiční nástroj,“ říká Martin Novák z jedné z nejvýznamnějších společností zprostředkovávající finanční a realitní služby Česku i na Slovensku. Pokud rodina začne s plánováním včas, může si postupně, a to i s průměrným příjmem, vybudovat dostatečný finanční polštář, ale také uspořit peníze pro zajištění dětí, vlastní nezávislost a větší stabilitu ve stáří.

Vzorový příklad možného měsíčního rozpočtu průměrné české rodiny:

Rodina 2+2
Průměrná mzda muže 35 000 Kč
Průměrná mzda ženy 35 000 Kč
Celkové příjmy rodiny: 70 000 Kč
   
Průměrné výdaje na bydlení (hypotéka/měsíční splátka) 14 500 Kč
Průměrné výdaje na energie na teplo 3 500 Kč
vodné a stočné 1 000 Kč
Potraviny a nápoje 8 000 Kč
rekreace a kultura 2 000 Kč
Léky 500 Kč
Jiné výdaje 600 Kč
Restaurace a hotely 1 500 Kč
výdaje na děti (obecně) 14 000 Kč
Celkové výdaje: 45 600 Kč
Rozdíl (volné finanční prostředky): 24 400 Kč

 

cíle rodiny: měsíční úložka Proč to rodina dělá?
Zkrácení hypotečního úvěru pravidelnou investicí (hypoteční úvěr ve výši 3 350 000 Kč /3 % sazba, doba 30 let) 3 000 Kč Rodina má možnost zkrátit si dobu splácení hypotečního úvěru například o 10 let.
Renta – muž 4 700 Kč Finanční nezávislost od 65 let ve výši 30 000 Kč/měsíčně. Počítáno se starobním důchodem 10 000 Kč. Klient vytvoří za 28 let formou pravidelného investování částku 3 500 000 Kč.
Renta – žena 4 700 Kč Finanční nezávislost od 65 let ve výši 30 000 Kč/měsíčně. Počítáno se starobním důchodem 10 000 Kč. Klient vytvoří za 28 let formou pravidelného investování částku 3 500 000 Kč.
Studia 1. dítě 3 400 Kč Dítě dostane od rodičů formou pravidelného investování k 18. narozeninám 670 000 Kč.
Studia 2. dítě 2 900 Kč Dítě dostane od rodičů formou pravidelného investování k 18. narozeninám 700 000 Kč.
CELKOVĚ na investice z rodinného rozpočtu půjde: 18 700 Kč

Zdroj: Broker Consulting

Nový pohled na rodinný rozpočet

Po správném nastavení finančního plánu, který s sebou mimo jiné nese optimalizaci výdajů, získají většinou rodinné finance nový rozměr. I se stejnými příjmy mohou najednou zbývat volné prostředky k investování a rodinné finance tak mohou dlouhodobě růst. Naspořit si na rentu, na vzdělání dětí nebo na to, aby mohl člověk přestat pracovat ještě dřív, než půjde do státního důchodu tak najednou není vůbec nemožné.

Mít správně nastavený finanční plán a jasně dané cíle a horizonty jejich naplnění je jedna věc. Aby se ale těchto cílů skutečně podařilo dosáhnout, je dobré se po celou dobu držet ověřených pravidel, která k optimálnímu hospodaření s penězi vedou. Těchto sedm zlatých pravidel finančního plánování je souborem základních doporučení, jak se k rodinným penězům chovat, tak aby majetek rodiny nejen rostl, ale byl také zabezpečen proti jakýmkoli budoucím karambolům.

Do boxu: Sedm zlatých pravidel finančního plánování

  1. Zbavte se drahých dluhů
  2. Vytvořte si provozní rezervu
  3. Dobře a levně pojistěte rodinu a majetek
  4. Vyřešte si vlastní bydlení
  5. Pravidelně investujte so výnosových strategií a nespekulujte
  6. Nedržte volné prostředky na běžných účtech a termínovaných vkladech
  7. Optimalizujte drahé produkty

Myslete na zadní vrátka

Pořádek ve vlastních penězích a stanovení si jasných cílů je základním pilířem pro vybudování finanční nezávislosti. Vždy je ale nutné myslet na zadní vrátka. Pojištění sebe i svého majetku tak rozhodně není dobré podcenit. Životní pojištění je jakousi druhou stojnou, která dokáže pomoci při nemoci či úrazu, kdy člověk, například živitel rodiny, není schopný pracovat déle než jeden měsíc a výpadek jeho příjmu znamená výrazný problém pro celou rodinu. „Nad vším tím je pak ještě pomyslná střecha: pojištění majetku v podobě neživotního pojištění,“ uzavírá hlavní analytik Broker Consulting.

Bez neživotního pojištění (pojištění nemovitosti, domácnosti, vozidla, cestovní či úrazové pojištění) je totiž možné velmi rychle přijít o již vybudovaný finanční polštář, případně to může velmi zkomplikovat i vytvoření rezervy do budoucna. Vedle toho mít uzavřené dobré životní i neživotní pojištění je také důležité pravidelně, ideálně na každoroční bázi, své smlouvy kontrolovat a vyhnout se tak riziku podpojištění či nedostatečnému pojistnému krytí.

Článek byl publikován na zpravodajském portále Idnes.cz v květnu 2023.

Další příspěvky na téma Finanční plán

Marika Janáková: Zkratky nefungují, klíčová je pracovitost

Manažerka senior Marika Janáková dosahuje skvělých výsledků. Přesto stojí nohama na zemi, když říká, že ať už nás cesta v Brokeru vynese kamkoliv, měli bychom zůstat stále sami sebou. Marika je právem inspirací nejen pro kolegy v Broker Consulting, ale také pro řadu spolupracovníků.

Broker Consulting17. 05. 2024
Zobrazit více

Michal Koubek: Spojení finančních a realitních služeb k sobě patří

Ve společnosti Broker Consulting začal Michal Koubek pracovat už před více než 18 lety. Posledních zhruba sedm let je zároveň franšízantem a majitelem vlastní pobočky. Povídali jsme si o tom, jaké je to být franšízantem a jaké požadavky klade na svůj tým. A pokud vás práce Michala Koubka zaujala, neváhejte a zkuste s ním navázat spolupráci. Získáte díky tomu nejen zajímavou odměnu, ale i řadu nových zkušeností, které se vám budou do budoucnosti bezpochyby hodit.

Příležitost28. 02. 2024
Zobrazit více

FOND SHOP zcela v novém

Časopis FOND SHOP se stal pro řadu odborníků, konzultantů i samotných partnerů, kteří s Broker Consulting spolupracují, důležitým zdrojem informací o investování a dění na finančních trzích. Od počátku letošního roku prošel jednou velkou změnou. Z tištěného časopisu se totiž stal komplexní investiční web fondshop.cz.

Spoření & Investice16. 02. 2024
Zobrazit více

František Furch: Bez tréninku a poctivé přípravy se vítězit nedá

Po téměř desetileté kariéře v Brokeru ohlásil František Furch postup na pozici oblastního ředitele senior. A to i díky náboru a partnerské spolupráci, na které se v posledních dvou letech se svým týmem více zaměřuje. Dokážete nám s partnerskou spoluprací pomoci také vy? Nebo snad uvažujete, že byste chtěli být přímo součástí Františkova týmu?

Příležitost12. 02. 2024
Zobrazit více

Strach a chamtivost: emoce, které ovlivňují nejen vaše investiční rozhodnutí

O tom, jak při investování ovládnout strach ze ztráty na straně jedné a chamtivost na straně druhé, se rozepsal oblastní ředitel Broker Consulting Lukáš Kubík. A máte li doporučení na ty, kteří chtějí investovat, rozhodně jim poraďte, ať se obrátí na odborníky.

Spoření & Investice08. 01. 2024
Zobrazit více

Co nás čeká v roce 2024?

Rok 2023 byl velkou výzvou hlavně kvůli boji se znehodnocováním úspor, vysokým úrokovým sazbám u hypotečních úvěrů a změnám v důchodovém systému. Přinášíme vám doporučení, na co se zaměřit v roce 2024. Pokud máte tip na někoho, kdo hledá například nemovitost či nové podmínky pro zabezpečení na stáří, dejte nám vědět. Odměna v rámci partnerské spolupráce vás díky tomu nemine.

Spoření & Investice21. 12. 2023
Zobrazit více

Při spoření na důchod si stačí nastavit správné cíle a nechat peníze vydělávat

Společně s tím, jak populace v Česku postupně stárne, se zvyšují nároky na čerpání veřejných prostředků. Čím dál více lidí přemýšlí o tom, že by si vedle očekávané výplaty od státu přilepšilo na důchod vlastním odkládáním na rentu.

Finanční plán27. 10. 2023
Zobrazit více

Proč je třeba starat se o finance

Aby bylo finanční plánování účinné a odpovídalo přesně aktuálním možnostem a cílům každého z nás, je vhodné zajít za odborníkem. Přinášíme několik příkladů, rad a tipů, jak toho lze dosáhnout.

Finanční plán10. 10. 2023
Zobrazit více

Čeněk Liška sází na věrnost značce a spolupráci s partnery

Původním povoláním muzikant Čeněk Liška, který letos v létě ohlásil postup na pozici regionálního ředitele, využívá v rámci svých aktivit i spolupráci s partnery. Díky nim, jak říká, se v poslední době podařilo sjednat hned několik větších realitních obchodů.

Příležitost22. 09. 2023
Zobrazit více

Emil Malý: Postup je především zásluhou celého našeho týmu

Na pozici regionální ředitel senior postoupil v Broker Consulting Emil Malý. Vzhledem k jeho aktivitám a cílům ale nepřekvapí, že tím jeho plány rozhodně nekončí.

Příležitost18. 08. 2023
Zobrazit více

Finanční plánování je základem pro spokojený a klidný život

Finanční nezávislost je stav, kdy člověk nepotřebuje aktivně pracovat, protože své výdaje na živobytí a na spokojený život pokryje díky rentě či pasivním příjmům. Výrazně mu v tom může napomoci správné finanční plánování.

Finanční plán03. 08. 2023
Zobrazit více

Rentiérem za 3, 2, 1?

Asi každého už někdy napadlo, že by se chtěl stát rentiérem a zajistil si tak bezstarostné finanční pohodlí. Klíč k tomuto vysněnému cíli představuje finanční plánování, v němž můžeme pracovat s kombinací investic do nemovitostí a kapitálových trhů.

Finanční plán23. 06. 2023
Zobrazit více

Otevřít OK POINT bylo spontánní rozhodnutí, za které jsem moc rád

Nejúspěšnější oblastní ředitel senior Broker Consulting za měsíc únor, který byl navíc oceněn druhým místem v kategorii Nejúspěšnější franšízant. To je Tomáš Pospěch. Povídali jsme si s Tomášem o jeho profesní kariéře i úspěších, na něž dosáhl.

Finanční plán16. 06. 2023
Zobrazit více

Finanční plán vám pomůže udržet peníze pod kontrolou a mít jich dostatek i ve stáří

Oblíbený lifestylový magazín Žena.cz přinesl rozhovor s hlavním analytikem Broker Consulting Martinem Novákem. Tématem bylo finanční plánování, které je samotnou podstatou naší služby klientům. Nabízíme vám zde přepis celého rozhovoru.

Finanční plán22. 04. 2022
Zobrazit více

Richard Haidlmayer: Třetina lidí vkročí do světa financí špatnou nohou

Finanční jistota je důležitá pro každého z nás. Nejde ani tak o to, kolik vyděláváme, ale jak se svými prostředky umíme hospodařit. Správnou cestu nám může ukázat kvalitní finanční plán, který nás také připraví na různé životní události. „Ti z nás, kteří včas začnou finančně plánovat, mohou svůj život prožít mnohem lépe,“ je přesvědčen ředitel pobočky OK POINT v Plzni Richard Haidlmayer.

Finanční plán27. 01. 2022
Zobrazit více

Finanční plán: Alfa a omega spokojeného a finančně zajištěného života

Všichni si přejeme vést spokojený, plnohodnotný a kvalitní život a věnovat se věcem, které nás baví. Ovšem takové přání jde horko těžko splnit bez peněz. Mnohem důležitější, než kolik vyděláváme, je ale to, jak se o své peníze staráme. Právě k tomu slouží finanční plánování, které umožňuje vytvářet si finanční rezervu pravidelně a dlouhodobě.

Finanční plán29. 11. 2021
Zobrazit více

Jak se zbavit nevýhodných úvěrů a ulevit rodinnému rozpočtu? Konsolidací!

Patří vaše domácnost k těm, které mají sjednáno vícero půjček? Pak se s vámi vsadíme, že tyto půjčky mají nejspíš různé splátky, úrokové sazby, různou dobu splácení i odlišný den splácení. Nejenže z toho jistě máte těžkou hlavu, ale je navíc velmi pravděpodobné, že některé z vašich půjček jsou pro vás nevýhodné a zbytečně zatěžují váš rodinný rozpočet. Jak takovou situaci vyřešit?

Finanční plán04. 06. 2021
Zobrazit více

Krize je tady, myslí si téměř každý druhý Čech

Zhruba každý druhý Čech (47,7 %) souhlasí s tvrzením, že ekonomická krize je v plném proudu a přinese s sebou prudké zvýšení nezaměstnanosti. Necelých 30 procent obyvatel Česka ale situaci tak dramaticky nevnímá. Podle nich není sice růžová, ale o krizi není třeba mluvit. Vyplývá to z průzkumu Broker Consulting realizovaného přes Instant Research od Ipsosu.

Finanční plán10. 01. 2021
Zobrazit více

Kateřina Vylášková Štoudková: naši klienti krizi zvládají, mají finanční plán

Kateřina Vylášková Štoudková je úspěšnou franšízantkou pobočky OK POINT v Blansku. Společně se svým týmem pomáhá klientům s finančními, bankovními a realitními službami. Na jaře je zasáhla první vlna koronakrize a nyní se ocitli uprostřed té druhé. Jak jsou na ni připraveni? Na jaře jsme se doslova ze dne na den ocitli v situaci, se kterou nikdo z nás neměl zkušenosti, jak jste tehdy na OK POINTU fungovali?

Finanční plán10. 01. 2021
Zobrazit více

Finanční plán krok za krokem

Když se řekne finanční plánování, tak si mnozí z nás neumí představit, co to obnáší. Každého z nás ale čekají v životě milníky, ať už radostné jako pořízení vlastního bydlení, svatba, narození dětí, jejich studium, či ty nepříliš šťastné v podobě závažné nemoci, rozvodu, ztráty zaměstnání. Právě kvalitní finanční plán nám pomůže se na jmenované milníky připravit dopředu a mít na ně dostatek peněz.

Finanční plán10. 01. 2021
Zobrazit více

7 zlatých pravidel finančního plánování, bez kterých se neobejdete

Peníze k našemu životu patří. A i když si někdo možná říká, že je nepotřebuje, opak je pravdou. Jakmile totiž nastane jejich nedostatek, tak se žije o dost hůř. Proto se držte sedmi ověřených pravidel, která vám pomohou s penězi hospodařit optimálně.

Finanční plán10. 01. 2021
Zobrazit více
3 min

7 zlatých pravidel finančního plánování – 7. díl

Víte, že po revizi nevýhodných produktů a splátek můžete ušetřit i několik tisíc korun měsíčně? Ty pak můžete mnohem lépe zhodnotit. Vše souvisí se vším. Klientům poskytujeme servis od A do Z v oblasti finančního plánování.

Finanční plán09. 01. 2021
Zobrazit více
3 min

7 zlatých pravidel finančního plánování – 6. díl

Nedržte volné prostředky na běžných účtech.

Finanční plán09. 01. 2021
Zobrazit více
2 min

7 zlatých pravidel finančního plánování – 5. díl

Pravidelně investujte do výnosných strategií.

Finanční plán09. 01. 2021
Zobrazit více
3 min

7 zlatých pravidel finančního plánování – 4. díl

Mít vlastní bydlení vychází z dlouhodobého hlediska výhodněji, než platit nájem. S klienty pracujeme dlouhodobě a vlastní bydlení je obvyklou součástí Finančního plánu.

Finanční plán09. 01. 2021
Zobrazit více
2 min

7 zlatých pravidel finančního plánování – 3. díl

Dobře a levně pojistěte rodinu a majetek. Zabezpečení je nedílnou součástí finančního plánu, který s našimi klienty řešíme.

Finanční plán09. 01. 2021
Zobrazit více

Baví vás spolupracovat s Broker Consulting?

Dává vám naše práce smysl?
Stojíte o prohloubení spolupráce?

Spojte se se svým spolupracujícím konzultantem
a dohodněte se na dalším postupu.