Broker Consulting

Investice do junk bonds? Nad vloženými penězi se zapráší, ani nevíte jak

Spoření & Investice09. 01. 2021

Máme za sebou rok, který mnohým z nás méně, či více změnil život. V ekonomice jsou odvětví, která i přes omezení rostou, ale také ta, která se potýkají s velkými problémy, a jejich přežití není vůbec jisté. Nezměnila se ovšem jedna věc. Je to chamtivost některých lidí, která se neřídí zdravým rozumem. V dnešním článku se podíváme na rizika korporátních dluhopisů, se kterými se mohou naši klienti na českém trhu bohužel setkat, a to zejména prostřednictvím agresivních reklam.

Primárně se zaměříme na rizika korporátních dluhopisů takzvaného neinvestičního stupně, kterým se říká junk bonds, v překladu prašivé dluhopisy. Jedná se o dluhopisy firem, které by měly nabízet vyšší výnos, než je u dluhopisů jejich investičního stupně běžné. Jsou také spojené s vyšším rizikem v podobě nesplacení závazků vyplývajících z podstaty dluhopisu. Tedy jednoduše je třeba počítat s tím, že firma zkrachuje a nesplatí nejenom kupon dluhopisu, ale také jeho jmenovitou hodnotu. A o jakých firmách se tu teď bavíme? O firmách bez historie, bez ratingu a s velmi rizikovou obchodní myšlenkou.

Proč prašivé dluhopisy?

V posledních několika letech se zejména na českém trhu objevila řada dluhopisů neinvestičního stupně, které lákají investory na pojmy jako „garance“, „dluhopis“, „prospekt schválený od České národní banky“ nebo „xtá úspěšná emise“. Jedná se o dluhopisy konkrétních firem, které nutně potřebují na své další fungování či rozvoj nové finanční prostředky. Na tom nemusí být nic špatného, pokud nabízený výnos odpovídá rizikovosti. A to je právě kámen úrazu. Investorům jsou tyto dluhopisy nabízeny jako velmi bezpečná investice s mírně vyšším výnosem, než má klient na termínovaném vkladu. U zájemců je tak navozen zcela falešný pocit bezpečí!

Pro běžného investora, který by místo investice do dobře diverzifikovaného dluhopisového fondu zvolil podobný cenný papír, to může být doslova likvidační. Fond totiž může mít nakoupen námi zvolený dluhopis, ale díky diverzifikaci je jen jedním z mnoha cenných papírů v portfoliu. U fondu je riziko sníženo v podobě diverzifikace. Tedy rozložení investice a rizika mezi více nástrojů. To u koupě konkrétního cenného papíru není. U přímého nákupu si investor musí uvědomit jednu naprosto zásadní věc. Nediverzifikuje a drží konkrétní cenný papír se všemi jeho plusy a minusy. U dluhopisu pak drží stoprocentní riziko ztráty, ale při velmi omezeném výnosu. V případě, že firma zkrachuje, nedostane prostě nic.

Pojďme se podívat na rizika u dluhopisů, která by investor měl znát a zvážit je. Výnosu, který některé emise nabízejí, se dá jistě dosáhnout i u dobře diverzifikovaných fondů.

Jaká jsou rizika korporátních dluhopisů?

Největším rizikem u korporátních dluhopisů je riziko kreditní – emitent zkrachuje, nedostojí svým závazkům a nesplatí jmenovitou hodnotu dluhopisu v plné výši. V takovém případě může investor přijít o velkou část investice (někdy i o celou investici). Dluhopisy nejsou garantovaným produktem a nejsou pojištěny, nelze proto tak k nim přistupovat. Ojediněle se můžete setkat s případy, že je emise podložena nemovitostí.

Dalším nepřítelem bývá likvidita. U emisí dluhopisů, které nejsou veřejně obchodovatelné, často emitent v emisních podmínkách uvádí, že investor může požádat o předčasné splacení pouze v jednom případě, a to když emitent přestane vyplácet úrokové výnosy. Potřebuje-li investor své prostředky předčasně, nezbývá mu nic jiného než najít nějakého investora, který od něj dluhopis odkoupí.

Podle čeho tedy hodnotit, že jde o rizikovou emisi?

U větších společností může napovědět rating některé z renomovaných ratingových agentur, a pokud je dluhopis veřejně obchodován, tak je to poznat na jeho ocenění a výnosu. Nevlastní-li společnost rating a dluhopis není veřejně obchodován, pak je zapotřebí si udělat analýzu vlastní.

Rostoucí výnos – Investor by měl být velmi obezřetný zvláště v případech, jeví-li se nabídka na první pohled velice výhodně, například pokud je nabízen dluhopis s velmi vysokým výnosem.

Historie – Může mnohdy leccos napovědět. Společnost, která podniká 10 a více let, je v odvětví známá a má toho nejspíše dost za sebou (za tuto dobu si prošla celým ekonomickým cyklem), má obecně nižší riziko. Naopak u společností, které byly založeny poměrně nedávno, je riziko opravdu vysoké. Mnohokrát nemají podnikání řádně zaběhlé, nemusejí mít stabilní klientelu, a hlavně často nemají dostatečné rezervy.

Vlastnická struktura – Alarmující může být nepřehledná a špatně dohledatelná vlastnická struktura. Napovědět nám může také to, že majitelé společnosti figurují v celé řadě jiných, mezi nimiž se nacházejí společnosti v insolvenci.

Business plán – Ten je třeba si pozorně prostudovat. Ale i tak se může jednat o dluhopisového spekulanta, který jen hledá způsob, jak snadno přijít k penězům. Je dobré znát důvod, proč společnost vydává dluhopisy.

Účetní výkazy – Klíčovým indikátorem mohou být zhoršující se finanční výsledky několik let v řadě. Varovné jsou klesající tržby, klesající ziskové marže, záporný provozní výsledek, záporné a dále se zhoršující provozní cash flow, rostoucí zadluženost a klesající úrokové krytí.

Obecné doporučení

Pokud společnost nedisponuje ratingem, neprošla kvalitní analýzou, investor společnost dobře nezná nebo se zároveň nepovažuje za zkušeného investora, nedoporučuji do těchto prašivých dluhopisů investovat. Investice do konkrétních dluhopisů není diverzifikována a investor vsází vše na jednoho koně. Riziko, že by mohl přijít o vložené prostředky, bývá poměrně vysoké, navíc ho v mnoha případech nevyváží ani vysoký výnos.

Závěrem velmi jednoduché doporučení úplně pro každého, kdo uvažuje o nákupu konkrétního dluhopisu. Položte si několik otázek. Znám firmu do detailu? Znám její obchodní záměr a její situaci na trhu? Prošel jsem si její účetní výkazy? Pokud o peníze takto vložené přijdu, bude to pro mě fatální? Když alespoň na jednu z otázek odpovíte NE, tak se této investiční příležitosti vyhněte, ať je sebelákavější, a investujte raději prostřednictvím dluhopisového fondu. Fond je schopen skoro vždy nabídnout zajímavý výnos s ohledem na podstoupené riziko. Je klidně možné, že vámi uvažovaný dluhopis je i v portfoliu fondu. Je tam ale i 20 až 50 dalších dluhopisů, takže riziko, že přijdete o své těžce vydělané peníze, je tak výrazně menší.

 

Lukáš Vokel, produktový analytik Broker Consulting

Další příspěvky na téma Spoření & Investice

Výsledky průzkumu Jak Češi investují nám pomohou v praxi

Nedávný průzkum Broker Consulting odkryl mnoho zajímavostí o investičním chování české populace. Ale co přesně tyto závěry a čísla znamenají pro naši práci?

Spoření & Investice23. 05. 2024
Zobrazit více

Kombinace státního důchodu a vlastních úspor se vyplatí

Podle nedávného průzkumu společnosti Ipsos pro Broker Consulting se skoro polovina Čechů aktuálně potýká s obtížnou finanční situací a očekávání do budoucna nejsou o mnoho růžovější. Tento fakt nutí mnohé přehodnotit způsob, jakým přistupují k důchodovému spoření. A to je i příležitost pro využití takových novinek, jakými jsou například Dlouhodobý investiční produkt (DIP).

Spoření & Investice09. 05. 2024
Zobrazit více

Ženy investorky – lépe investují, ale méně si věří

Stále více žen proniká do světa velkých peněz a investic. To je určitě dobrá zpráva pro všechny, kteří chtějí spolupráci zacílit také na něžné pohlaví.

Spoření & Investice03. 05. 2024
Zobrazit více

Investování Lukáše Kubíka. Finanční gramotnost v Česku, klíč k prosperitě nejen v době krizí

Finanční gramotnost je stále ještě považována za okrajovou věc. Znalosti v této oblasti jsou přitom pro naši činnost i práci spolupracovníků nejen přínosné, ale přímo zásadní. A pokud jsou spolupracovníci proaktivní, mají jedinečnou příležitost a zároveň povinnost vzdělávat, inspirovat a podporovat ostatní. Své o tom ví také oblastní ředitel Broker Consulting Lukáš Kubík.

Spoření & Investice26. 04. 2024
Zobrazit více

Jaké jsou hlavní výhody a rozdíly mezi DIP a DPS?

Řada lidí v současnosti hledá odpovědi na otázku, jaké jsou rozdíly mezi dlouhodobým investičním produktem (DIP) a penzijním připojištěním/doplňkovým penzijním spořením (PP/DPS). Rozklíčování těchto rozdílů je důležité pro každého z klientů, který chce efektivně plánovat svou finanční budoucnost a zajistit si klidné stáří. To vše může být dobrým vodítkem i pro toho, kdo se věnuje partnerské spolupráci.

Spoření & Investice17. 04. 2024
Zobrazit více

S DIP by měl každý začít už dnes

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) je nástrojem, který rozšiřuje státem podporované příležitosti pro přípravu na důchod. Pro konzultanty a další, kteří s Broker Consulting spolupracují, je jeho start dobrým důvodem, proč se setkat s každým, kteří by o něj mohl mít zájem. Co vše tedy přináší?

Spoření & Investice21. 03. 2024
Zobrazit více

Investování Lukáše Kubíka. DIP – Důležitá investice, ale i nutná podpora finanční gramotnosti a osvěty

Stárnutí populace a klesající porodnost před nás klade závažné otázky: Jak se na důchod připravit? Kdo a jak bude v budoucnu financovat důchodový systém? Příležitostí pro partnerskou spolupráci a současně i výzvou pro každého z nás je vstup Dlouhodobého Investičního Produktu (DIP) na penzijní scénu.

Spoření & Investice22. 02. 2024
Zobrazit více

FOND SHOP zcela v novém

Časopis FOND SHOP se stal pro řadu odborníků, konzultantů i samotných partnerů, kteří s Broker Consulting spolupracují, důležitým zdrojem informací o investování a dění na finančních trzích. Od počátku letošního roku prošel jednou velkou změnou. Z tištěného časopisu se totiž stal komplexní investiční web fondshop.cz.

Spoření & Investice16. 02. 2024
Zobrazit více

Dlouhodobý investiční produkt – příležitost roku

Aktuální změny v penzích mají za cíl zajistit udržitelnost našeho důchodového systému. S penzijní reformou je spojena řada změn, včetně rozšíření současné nabídky produktů, díky nimž mohou lidé čerpat různé výhody. A to je i nová příležitost pro partnerskou spolupráci.

Klienti06. 02. 2024
Zobrazit více

Jak na bezpečné, efektivní a jednoduché investování? Nová platforma BWM je odpovědí

Češi a spoření, to je nerozlučná dvojka. Ale Češi a investování k sobě stále hledají cestu. Malé zkušenosti, nedostatek kvalitních informací, obavy z možných rizik a podvodných investic nebo přesvědčení o tom, že na investování je potřeba větší obnos volných peněz – takové jsou nejčastější důvody, proč neinvestujeme.

Spoření & Investice18. 01. 2024
Zobrazit více

Soňa a Radek Husákovi: Otevřít vlastní pobočku a začít podnikat v realitách a financích nám dává smysl

„Nové klienty získáváme i díky doporučení od našich stávajících klientů, a to je největší ocenění naší práce,“ shodují se manželé Husákovi. Pojďme se seznámit s tím, jak podnikají.

Příležitost15. 01. 2024
Zobrazit více

Klíčové je spravovat své finance komplexně a dlouhodobě

Dokážou lidé efektivně zhodnocovat své přebytečné finanční prostředky a nechají si poradit od odborníků? Vyznají se ve vlastní situaci a mají informace o tom, jak to ve světě financí chodí? A mohli by více bohatnout? Díky rozhovoru s naším expertem vás můžeme inspirovat k tomu, aby si více lidí z vašeho okolí vybralo pro spolupráci právě Broker Consulting. Co tomu říkáte?

Spoření & Investice10. 01. 2024
Zobrazit více

Strach a chamtivost: emoce, které ovlivňují nejen vaše investiční rozhodnutí

O tom, jak při investování ovládnout strach ze ztráty na straně jedné a chamtivost na straně druhé, se rozepsal oblastní ředitel Broker Consulting Lukáš Kubík. A máte li doporučení na ty, kteří chtějí investovat, rozhodně jim poraďte, ať se obrátí na odborníky.

Spoření & Investice08. 01. 2024
Zobrazit více

Co nás čeká v roce 2024?

Rok 2023 byl velkou výzvou hlavně kvůli boji se znehodnocováním úspor, vysokým úrokovým sazbám u hypotečních úvěrů a změnám v důchodovém systému. Přinášíme vám doporučení, na co se zaměřit v roce 2024. Pokud máte tip na někoho, kdo hledá například nemovitost či nové podmínky pro zabezpečení na stáří, dejte nám vědět. Odměna v rámci partnerské spolupráce vás díky tomu nemine.

Spoření & Investice21. 12. 2023
Zobrazit více

Na investiční trh se vrací optimismus

V posledních letech si světové ekonomiky prošly turbulentním obdobím, od dopadů pandemie, globálního růstu inflace a stagnace ekonomik až po geopolitické otřesy a válečné konflikty. Nyní se ale zdá, že se začíná blýskat na lepší časy. Doporučte nám klienty, kteří by chtěli spolu s námi investovat. Více aktuálních tipů na investování si můžete přečíst v komentáři analytika Broker Consulting Tadeáše Chmelíčka.

Spoření & Investice18. 12. 2023
Zobrazit více

Češi a dopady inflace

Obáváme se znehodnocení vlastní nemovitosti kvůli inflaci. Přes 60 procent z nás přitom ale nezná její aktuální výši, jak zjistil říjnový průzkum agentury Ipsos realizovaný pro společnost Broker Consulting.

Reality06. 12. 2023
Zobrazit více

Antonio Šoposki: Chvíli trvá, než člověk zjistí, jak vše funguje

Herec Antonio Šoposki je současným idolem mnoha dívčích srdcí. Už méně lidí ví, že je také klientem Broker Consulting a spolupráci si chválí. Zeptali jsme se ho proto mimo jiné na to, proč se rozhodl být naším klientem a do čeho investuje. Chcete být klientem i vy nebo nám v rámci partnerské spolupráce dáte na někoho ze svého okolí doporučení?

Klienti29. 11. 2023
Zobrazit více
10 min

Jakub Zeman: rozhovor s franšízantem o tom, jak bere svou práci vážně

Jakub Zeman patří bezesporu mezi nejúspěšnější tváře Broker Consulting. Jeho skvělé výsledky jsou dány nejen vervou, energií, vzděláním, dochvilností a přesností, ale z velké části i tím, že spojení financí a realit u něj skvěle funguje.

Příležitost20. 11. 2023
Zobrazit více

Libor Bouček: Šetřit a myslet na budoucnost je znakem zodpovědnosti

Je jedním z nejznámějších českých moderátorů. V posledních letech se navíc stále více zajímá i o svět financí. V obchodním řediteli Broker Consulting Petru Kopeckém našel, jak říká, zkušeného, konzervativního a solidního lékaře domácích financí.

Spoření & Investice18. 10. 2023
Zobrazit více

Tomáš Jedlička: Pomáhám druhým lidem

S Tomášem Jedličkou, který je jedním ze spolupracovníků Broker Consulting, jsme si povídali o tom, co ho na této činnosti nejvíce baví a co mu dokáže práci ulehčit.

Příležitost04. 10. 2023
Zobrazit více

Rentiérem za 3, 2, 1?

Asi každého už někdy napadlo, že by se chtěl stát rentiérem a zajistil si tak bezstarostné finanční pohodlí. Klíč k tomuto vysněnému cíli představuje finanční plánování, v němž můžeme pracovat s kombinací investic do nemovitostí a kapitálových trhů.

Finanční plán23. 06. 2023
Zobrazit více

Finančně nezávislý může být každý. Jak na to s běžným příjmem?

Finanční jistota a stabilita jsou základním kamenem pro spokojený a klidný život. Při správně nastaveném finančním plánování toho může dosáhnout každý, kdo se pro takový cíl rozhodne.

Finanční plán15. 05. 2023
Zobrazit více

Důchody, hypotéky, investice. Co pomůže a čemu se raději vyhnout?

Rozhodnutí jako je vlastní bydlení nebo spoření na rentu výrazně mění kvalitu života, nejvíce pak v období důchodu. Jak k nim ale dojít a kde vlastně dává smysl zhodnocovat úspory? Efektivně investovat se dá dnes už od nižších stovek korun měsíčně, je ale zásadní být obezřetný a správně diverzifikovat, doporučují experti.

Spoření & Investice17. 04. 2023
Zobrazit více

Jistý důchod už dnes? Nespoléhejme se na stát.

Téma reformy systému vyplácení důchodových dávek se v posledních týdnech skloňuje téměř každodenně. Důvod je jasný. Domácí populace stárne. Zatímco před více než 10 lety bylo lidí ve věku 65 let a starších ve společnosti okolo 16 procent, v současnosti je to už více než pětina z celkové populace. Aby si ale člověk v penzi udržel určitou výši měsíčního příjmu, vyplatí se spořit na rentu už nyní a nespoléhat se na peníze od státu.

Spoření & Investice13. 03. 2023
Zobrazit více

Nedovolte inflaci odkrajovat z vašich úspor

Největšími strašáky posledních měsíců jsou v Česku bezesporu opět sílící covidová nákaza a také ceny, které rostou raketovým tempem. Strmě nahoru stoupají ceny všeho, na co jen pomyslíme, od potravin přes nemovitosti, automobily, dopravu, paliva, a zejména pak energie. Zdražování už jste zcela jistě pocítili při svých nákupech i vy.

Spoření & Investice09. 11. 2021
Zobrazit více

Banka ING končí na českém trhu

Ano je to překvapivá, ale tvrdá realita. Jestliže nejste klientem této banky, asi je to pro vás jen jedna z mnohých zpráv spojených s touto turbulentní dobou.

Spoření & Investice11. 03. 2021
Zobrazit více

PETR HRUBÝ: Hazardér věří pohádkovým slibům, investor dlouhodobým cílům

Úspěšný investor a zakladatel dnes obratem téměř dvoumiliardové skupiny Broker Consulting Petr Hrubý přiznal, do čeho sám investuje. A nebál se zajít do detailů. Přečtěte si rozhovor, v němž mimo jiné odhalí 27 let svých plánů, řízení rizika a úspěchů. A pokud si myslíte, že se investorem můžete stát jen do určitého věku, navíc s darem do vínku a letitými studii vysokých škol, jste na omylu. A nevyvede z vás z něj nikdo jiný než Petr, který se umí v oblasti peněz pohybovat jako ryba ve vodě.

Broker Consulting11. 01. 2021
Zobrazit více
1 min

Jak na investice?

Jak konkrétně pomáháme klientům v budování jejich majetku? A jsou investice opravdu nedílnou součástí každého finančního plánu?

Spoření & Investice10. 01. 2021
Zobrazit více

Rizika, která nejsou v reklamách na on-line investiční platformy vidět

Na YouTube, v televizi či jiných komunikačních kanálech můžete v poslední době stále častěji narazit na reklamy, které lákají na atraktivní investování skrze různé on-line investiční platformy. Tyto reklamy mají několik věcí společných: známou osobnost, atraktivní vizuální obsah, líbivou ukázku platformy, kromě toho nechybí příběh o velmi zajímavých výnosech a celé je to zakončené demonstrací toho, jak jednoduše se dá pomocí platformy investovat. Obsazená celebrita přitom dokáže často dělat celou řadu jiných věcí najednou. Komu by se nelíbilo nakoupit jedním klikem konkrétní akcii a během pár týdnů si připsat výnosy v řádu desítek procent… Vše to zní pohádkově krásně. Čím se už takové reklamy nezabývají, jsou fakta a rizika.

Spoření & Investice10. 01. 2021
Zobrazit více

Baví vás spolupracovat s Broker Consulting?

Dává vám naše práce smysl?
Stojíte o prohloubení spolupráce?

Spojte se se svým spolupracujícím konzultantem
a dohodněte se na dalším postupu.