Broker Consulting

Chcete odejít do penze o něco dříve? Máte dvě možnosti, jak na to

Renta12. 10. 2021

Stále více Čechů pociťuje, že je opouští radost z práce, do které dříve chodili rádi. Cítí se vyčerpaně a ztrácejí elán a motivaci, přestože jim do důchodu zbývá ještě několik let. Možná to tak vnímáte i vy či někdo z vašeho blízkého okolí. Asi nikoho nepřekvapí, že roste počet lidí, kteří odcházejí do penze předčasně. Jen pro srovnání – na konci letošního prvního čtvrtletí jich bylo 657 tisíc, zatímco ve stejném období před deseti lety bylo předčasných penzistů pouze 438 tisíc.

V současnosti se nabízí dvě řešení, jak můžete do důchodu odejít dříve, a sice předčasný důchod, nebo předdůchod. Pojďme si říct, jaký je mezi nimi rozdíl.

Předčasný důchod

Podmínky získání

Do předčasného důchodu smíte odejít nejdříve v 60 letech, pokud máte potřebnou dobu pojištění (tj. 35 let) a do řádného důchodu vám zbývají nanejvýš 3 roky. Jestliže máte do důchodu odejít v 63 a více letech, prodlužuje se vám možnost „předskočit“ až o 5 let.

Výhody

Díky předčasnému odchodu do důchodu získáte především delší odpočinek od práce. Nebudete už muset hradit zdravotní i sociální pojištění a nehrozí ani případná registrace na úřadu práce. Navíc jako předčasný důchodce máte nárok na každoroční valorizaci důchodu

Nevýhody

Stát vám bude trvale vyplácet zkrácenou měsíční částku, tj. jak v období předčasného, tak i řádného důchodu. Také vaše možnosti přivydělat si v předčasném důchodu něco navíc jsou dost omezené. Můžete pracovat buď na dohodu o provedení práce, nebo na dohodu o pracovní činnosti, na obě se ale vztahuje měsíční limit výdělku.

„Předčasný důchod se při dosažení řádného důchodového věku nepřepočítává ani nezvyšuje. Jak moc bude krácený, závisí na době, která dotyčnému chybí od přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení řádného důchodového věku,“ vysvětluje hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák.

Předdůchod

Podmínky získání

Předdůchod můžete zvolit, pokud vám do řádného důchodu zbývá nejvýše 5 let, tj. v 60 letech. Na rozdíl od předčasného důchodu, který vyplácí stát, během předdůchodu čerpáte ze svých peněz naspořených u penzijní společnosti.

Výhody

Oproti předčasnému důchodu se vám v případě čerpání předdůchodu nezkrátí řádný starobní důchod. Ten můžete následně začít pobírat ve chvíli, kdy splníte podmínky pro věk a dobu pojištění. V předdůchodu si můžete libovolně přivydělávat nebo podnikat a stát za vás bude hradit zdravotní pojištění. Můžete také pobírat podporu v nezaměstnanosti, samozřejmě při splnění dalších podmínek.

Nevýhody

Žijete v podstatě ze svých úspor, které musíte mít naspořené alespoň po dobu 5 let v rámci doplňkového penzijního spoření anebo penzijního připojištění. Jde přibližně o částku 125 tisíc korun za každý rok. Započítávají se ale i případné příspěvky zaměstnavatele.


Z uvedeného srovnání je zřejmé, že předdůchod je o něco výhodnější než předčasný důchod od státu, zejména pokud jste si svědomitě ukládali peníze na penzi.

A co radí Martin Novák?
„Ať už se rozhodnete pro kteroukoli z těchto forem dřívějšího starobního důchodu, je nezbytné, abyste přihlédli ke stavu svých financí a také k vlastnímu zdraví. Vždy doporučuji naplánovat si předčasný odchod do penze velmi pečlivě a ze všeho nejdřív mít sestavený detailní propočet.“

Pokud chcete zjistit, zda se vám vyplatí předdůchod, či předčasná penze, obraťte se na konzultanty  Broker Consulting, kteří s vámi proberou obě možnosti a spočítají, která pro vás bude výhodnější.

Další příspěvky na téma Renta

Renta jako cesta k důstojnému a spokojenému podzimu života

Podle údajů Českého statistického úřadu pobíralo u nás k 31. 12. 2019 starobní důchod 2 407 000 osob, z toho 956 000 mužů a 1 451 000 žen. V porovnání s rokem 2000 je to o celých o 306 000 důchodců více. Počet seniorů pobírajících starobní důchod se tedy neustále zvyšuje. Nejen vlivem stárnutí populace, ale také proto, že roste počet osob odcházejících do předčasného důchodu. Ten v roce 2019 pobíralo téměř 27 % ze všech starobních důchodců, zatímco v roce 2000 jich bylo pouze necelých 19 %.

Renta23. 04. 2021
Zobrazit více

Srovnání důchodových systémů aneb jak se mají evropští důchodci?

Každý z nás jednoho dne dokončí svou poslední směnu v práci a odejde do zaslouženého důchodu. Nabízí se ale otázka, jak to bude s financemi v době, kdy už nebudeme výdělečně činní? V některých částech světa se o sebe v podzimu života lidé musejí finančně postarat sami, v jiných za ně větší míru odpovědnosti přebírá stát. Obecně platí, že čím více na západ od našich hranic, tím roste míra zapojení lidí do osobní přípravy na důchodový věk. Ve většině západoevropských zemí je odkládání na penzi bráno jako samozřejmost. Od toho se následně odvíjí i životní úroveň tamních seniorů. Jak si stojí Češi v porovnání s ostatními zeměmi?

Renta14. 01. 2021
Zobrazit více

Baví vás spolupracovat s Broker Consulting?

Dává vám naše práce smysl?
Stojíte o prohloubení spolupráce?

Spojte se se svým spolupracujícím konzultantem
a dohodněte se na dalším postupu.