Broker Consulting

Práce, která dává smysl vám i vašemu týmu

Skryté16. 06. 2022

Proč vlastně člověk pracuje? Velmi jednoduchá otázka s jasnou odpovědí, mohlo by se zdát. Člověk přeci pracuje proto, aby měl peníze pro život. Aby uživil sebe, svou rodinu, vydělal si na bydlení, auto, dovolenou. Odpověď „pro peníze“ ale nemusí být tak úplně pravdivá, tedy rozhodně ne pro všechny. Mnoho zaměstnanců, živnostníků a podnikatelů hledá ve své práci vyšší smysl – seberealizaci, která je jednou z hlavních hybných sil lidského pokroku.

Dostat v práci šanci a prostor naplno vyžívat schopnosti, dovednosti a vlohy, které nám byly dány do vínku nebo které jsme si během života osvojili, nebývá úplnou samozřejmostí. V roce 2020 byla dokonce nuda v práci a nemožnost seberealizace hlavním důvodem k odchodu pro 40 procent těch, kteří svému zaměstnavateli podali výpověď. Na pracovním trhu jsou ale i firmy, pro které je seberealizace jejich zaměstnanců a spolupracovníků naprosto klíčová. Pomáhat klientům i kolegům v týmu dělat správná rozhodnutí v tu pravou chvíli a úspěšně tím dosáhnout vytyčeného cíle. Být potřebný, přijímaný a respektovaný. Takové (a mnohé další) možnosti seberealizace nabízí manažerské a ředitelské pozice ve společnosti Broker Consulting.

Obrovský potenciál růstu

V současné době se Broker Consulting stará o více než 600 000 klientů, tedy zhruba 6 procent české populace. Prostor pro růst, rozšiřování sítě a budování vlastní kariéry i týmu spolupracovníků je tedy obrovský. Lidé navíc o kvalitní finanční a realitní služby rozhodně stojí a stát budou i v dalších letech. Jen v roce 2021 vyrostl obrat služeb zprostředkovaných Broker Consulting o více než 30 procent. Statistiky nelžou, zájem o naše služby zkrátka „trhá“ rekordy.

Úloha skvělého manažera

Jak si představit dokonalého manažera a ředitele? Jako parťáka, který dokáže vytvářet inspirativní a naplňující prostředí, v němž se všichni členové týmu cítí příjemně a svobodně. Jako nadřízeného, který umí tým motivovat, svou prací kolegy inspirovat k dobrým výkonům, předávat jim své zkušenosti, znalosti i postupy. Jako lídra se schopnostmi rozvíjet silné stránky ostatních a pomáhat jim s jejich nedostatky tak, aby celý tým perfektně fungoval. Broker Consulting vytváří pro manažery a ředitele ideální podmínky pro budování silných týmů lidí, kteří jsou ve své práci spokojeni.

Jak si zpříjemnit 80 000 hodin života?

Průměrný Čech stráví v práci zhruba 80 tisíc hodin života. To je až moc času na to, aby jej člověk vnímal jen jako sled povinností a starostí. Proto by měl každý dělat to, co ho baví a uspokojuje. Z průzkumu Centra pro veřejné mínění vyplývá, že 69 procent Čechů je se svou prací spokojeno. Zbývajících 31 procent se v práci necítí šťastně, možná ale dosud nesebralo odvahu pro změnu. Do které skupiny se řadíte vy?

 

Baví vás spolupracovat s Broker Consulting?

Dává vám naše práce smysl?
Stojíte o prohloubení spolupráce?

Spojte se se svým spolupracujícím konzultantem
a dohodněte se na dalším postupu.