Lidský mozek je fascinující orgán, opředený mnoha předsudky. Jiří Vokáč Čmolík, se vědeckých výzkumů lidského mozku účastní už radu let. Jeho firma Inner Winner (vnitřní vítěz) se zabývá programy a semináři, s jejichž pomocí se lidé učí se svým mozkem efektivně pracovat a trénovat ho.V rozhovoru prozrazuje Jiří Čmolík, jak naprogramovat mozek na úspěch a štěstí.

Jiří, na svých seminářích mluvíte hodně o úspěchu, což je dost relativní pojem. Co znamená úspěch ve vašem pojetí? Kdo je podle vás úspěšný člověk?
Z mého pohledu je smyslem lidské existence štěstí. A s ním úspěch velmi úzce souvisí. Podle mě úspěch spočívá v tom, že člověk dokáže vybalancovat čtyři základní roviny života: vztahy, čas pro sebe (sem patří i intelektuální věci), prosperitu (sem patří zdraví a peníze) a práci (neboli spiritualitu). Když někdo úplně odčerpá energii jen do jednoho segmentu, úplně zruinuje ty ostatní oblasti svého života a nemůže dosáhnout štěstí ani úspěchu.
Zmínil jste, že peníze souvisí se zdravím, nikoliv s prací. To je trochu překvapivé.
Je to tak. Peníze nepochází z práce, čemuž dost lidí nerozumí. Peníze jsou v segmentu zdraví a prosperity. Lidé, kteří si myslí, že peníze pochází z práce, dají většinu energie do své kariéry, přepálí to tam, ale zemřou jim vztahy, nebo onemocní, nebo začnou zanedbávat sami sebe, začnou vykrádat sami sebe a začnou se stávat svou vlastní karikaturou, protože už nemají kde brát. To není úspěch. Umění života spočívá v tom, stát se vnitřním vítězem, který to má vše vybalancované.
Jak toho lze dosáhnout?
Je to transformace, která nikdy neskončí. Někteří lidé se terorizují honbou za úspěchem a přicházejí za mnou s tím, že chtjí vědět, „Jak.“ Chtějí návod a zajímá je jen výsledek. To je ale cesta do pekla. U drtivé většiny lidí tento postoj vede k naprosté frustraci.
Jak se tedy správně ptát?
My tu otázku upravujeme na úplně elementární a jednoduché „Proč“– proč dělám tuto práci, proč jsem v tomto vztahu… To je úplně jiná otázka než „Jak“. Nejde tady o nějaký výsledek nebo konkrétní cíl, ale o proces,který k němu vede. V tom procesu se skrývá něco mnhem zajímavějšího. Když se člověk zafixuje na nějaký výsledek, tak mu ten proces unikne.
Úspěšné a neúspěšné lidi od sebe tedy odlišuje způsob, jakým septají?
V podstatě ano. Lidé, kteří si kladou otázku „Proč“ a umí si na ni odpovědět, dosahují paradoxně mnohem zajímavějších výsledků a jednodušeji, než ti, kteří se pachtí za nějakým výsledkem tím, že se ptají „Jak“ a nehledí na všechny segmenty života. Úspěšní lidé vědí, že tady je nějaký mnohem důležitější rozměr, než jen nějaké číslo a výsledek.
Pořádáte také semináře Firewalkingu, kde se kromě chození po žhavém uhlí, šlape bosýma nohama po střepech, holou rukou se lámou dřevěné desky, krkem ohýbají železné pruty a podobně. Asi nejsem sama, koho napadá otázka – kam až posouvání možností lidského organismu může zajít? Kde je nějaký limit?

To, co se děje při chození po žhavém uhlí, je v podstatě určitá metafora. Nejde tam o to čekat, až něco praskne. Jde o to překonat předsudky, že něco nejde. My máme hranice toho, co nejde, posunuté hodně, ale opravdu hodně dopředu. Náš mozek dokáže neuvěřitelné věci, když se napojí na vyšší frekvence.
Jaké frekvence máte na mysli?
V lidském mozku fungují různé vlny. Mezi ty nejméně prozkoumané patří vysokofrekvenční gama vlny. V nich jsou ty hranice vysoce posunuté. Když vidíte některé šamany, kteří dělají kousky vymykající se jakýmkoliv přírodním a fyzikálním zákonům, tak jsou právě v gama vlnách. Například vyběhnou kolmou zeď 12 metrů vysoko, nebo zaběhnou 100 km za noc a podobně.
Všechno, co děláme, je tedy záležitostí mozkových frekvencí?
Přesně tak. My jsme vlastně chodící frekvence, která se skládá ze tří částí: mozek, srdce a tělo. Všechno, co děláme, má původ v mozku. Nic se nestane, aniž bychom to měli v programu. Podle toho, co a jak děláme, má mozek své elektromagnetické výboje. Ty lze měřit pomocí přístrojů na principu EEG. Díky těmto technologiím je možné cvičit mozek – učit se, jak zlepšovat svou mentální rychlost a dostat se do gama vln.
Proč by lidé podle vás měli trénovat a cvičit svůj mozek?
Je to cvičení jako například se svaly. Buď se sval používá a sílí anebo ochabuje. Když se „vytuníte“ do vyšších obrátek a zapnete vyšší centra, budete tyto vlny vysílat i ven a budete přitahovat lidi na stejné frekvenci.
Ta přitažlivost platí i pro „nevytuněné“ mozky?
Ano. Když si zapojíte plazí mozek, budete pořád přemýšlet o problémech a budete neustále v mentalitě, co všechno se může pokazit, budete mít zapojené ty nižší vibrace. Ze zákona polarity a přitažlivosti vám nemůže přijít nic jiného než problémy. Budete je přitahovat. Budete přitahovat lidi, kteří myslí podobně ….
Co vás nejvíce překvapilo na lidském mozku během těch let, co ho zkoumáte?
Těch věcí je obrovské množství. Popsal jsem je ve své knize Trhák. Největší AHA moment, který mají lidé kolem mozku, je tak zvaná neuroplasticita. Ve školách se studentům vysvětlovalo, že mozek od určité doby degeneruje. To není pravda. Naše mozkové buňky se obnovují každý den. Dokonce když správně trénujete, tak se vám mozeček zvětší. To jsou fantastické věci. Ale samozřejmě to chce od člověka akce, nikoliv pasivitu.
Co lidskému mozku nejvíce škodí?
Pasivita a stereotyp. Většina lidí mozek vůbec nepoužívá tak, jak by měli. Jedou ve stereotypech a jejich mozek zakrňuje. Je to jako sval, který se nepoužívá a ochabuje. V naší neurolaboratoři učíme lidi mozek znovu používat, cvičit ho. Lidé jsou pak méně unavení, jsou úspěšnější, šťastnější.
Za jak dlouho dokážete dostat lidi zpátky do mozkové kondice?
V naší neurolaboratoři zhruba za 3 měsíce. Zaměřujeme se hlavně na sportovce a manažery. Ti lidé mají tréninkový plán i na doma. Máme například software na mozek – speciálně vyvinuté počítačové hry, které vyhodnocují mozkové funkce. Stačí je hrát pět minut denně.
Dá se mozek cvičit i bez přístrojů a speciálních pomůcek?
Dá. Mozku nejvíce svědčí jistá forma promiskuity. Tím nemyslím vztahovou, ale zájmovou promiskuitu – dělat pořád nové věci. Osobně také každý rok začnu něco nového, co jsem ještě nedělal, a poměrně rychle dosahuji určité úrovně. Například potápění, lítat v letadle, skákat na padáku, naučil jsem se skládat hudbu, i když nejsem žádný velký umělec, naužil jsem se stříhat filmy, malovat, hrát na nějaké nástroje…. Tyto věci jsou potravou pro mozek – musí se učit nové věci, postupy a to mu svědčí.  Stereotyp mozek ničí.
Jak se liší mozek lídrů a průměrných lidí?
Mozek je hmota. Důležité je to, co je uložené v programu. No, a mozkové programy jsou nakažlivé. Můžete je chytnout jako rýmu. Záleží na všem, co na vás působí – jakými lidmi se obklopíte, v jakém prostředí pracujete, jak vypadá vaše kancelář, co máte na sobě…, barvy, tvary a především lidé, na které se díváte – jejich tváře, chování, vyzařování… Když je dobrý lídr, daří se celé skupině, nebo firmě, protože se to začne přenášet na ostatní. To je důvod, proč lidi chtějí být s úspěšnými lidmi. Chtějí být v jejich blízkosti. Už jen tím, že jste ve fyzické přítomnosti toho člověka, tak rostete. Hlavní lídrovská skill je, že vás inspiruje a vy „to“ v sobě objevíte taky.
V čem ještě spočívá síla vůdčí osobnosti?
Lídr se stává lídrem tím, že je autentický. Souvisí to s hodnotami, podle kterých ten člověk žije. Kdo chce být lídr, musí být také ochoten ukázat zranitelnost. V momentě, kdy odkryjete svoje slabiny, ukážete, že nemáte strach. Lidé se často bojí nesouhlasu, a proto nedokáží ukázat svou autenticitu.
Patří podle vás k úspěchu skromnost a pokora?
Myslím si, že skromnost ne, pokora ano. Skromnost je hloupost – závadný program, který byl implementován proto, aby neúspěšní mohli šikanovat ty úspěšné. Domnívám se, že skromnost byste si měli z mozku vymazat. Skromnost je neschopnost se ocenit a neschopnost vyjít ven.
Pokora je dobrá. To je úplně jiná věc a nemíchám je dohromady. Skromností rozhodně netrpím, ale pokoru mám velkou.  Znamená, že si uvědomujete existenci vyšších frekvencí, které vás přesahují. Pokora vás zachvátí, když se podíváte v noci na hvězdné nebe a uvědomíte si souvislosti.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *