Četli jste na iDNES.cz článek s názvem „Stařenka poslechla finanční poradce. A přišla o 150 tisíc“? Novinářka Eva Moniová si v něm střihla dílko postavené na lžích, polopravdách a jednostranných domněnkách tak rozsáhle, že jej lze označit za vykonstruované. Kam se poděla novinářská etika a objektivita? Opravdu už jde na idnes.cz jen o čtenost, která webu následně umožňuje zvýšit cenu pro inzerenty? Nebo za článkem stojí něco jiného? Posuďte sami.
Článek ve stručnosti pojednává o okradené „babičce“, která přišla o 150.000, protože dostala špatnou radu. A svých práv se domáhá soudně. K článku jsou přidány rady jak investovat a rozsáhlá vyjádření všech zúčastněných kromě společnosti Broker Consulting. V článku není dán prostor jedinému nezávislému odborníkovi a sama společnost Broker Consulting dostala „příležitost“ vyjádřit se k věci pouze 21 slovy. V porovnání s prostorem ostatních jde o naprosto neadekvátní prostor.
Ale k čemu by byly vyjádření odborníků nebo vyjádření všech zúčastněných? Novinářka Moniová vstoupila do „svaté války“, postavila se do rolí lidové soudkyně, kata i investičního odborníka a svoje představení si pravdou ani objektivitou zkazit nenechala.
Pro pořádek dodávám, že naše společnost uznala individuální nesprávný postup při uzavření smluv a klientce nabídla vyrovnání investiční ztráty. Postupujeme tak nad rámec našich legislativních povinností a činíme tak, neboť si vážíme jak naší klientky, tak našeho dobrého jména. Jde tedy o příběh se zcela pozitivním nádechem
Abyste mohli pochopit vybájenost článku, musíme se na něj podívat v detailech. Začněme hned perexem, ve kterém se paní Moniová netrefila do pravdy ani jednou.
Perex:„Chtěla si na stáří vylepšit bydlení. Místo toho přišla kvůli riskantní investici o 150 tisíc korun. O tyto peníze připravilo dnes třiadevadesátiletou M. N. z Pardubicka finanční poradenství firmy Broker Consulting. Dodnes z nich neviděla zpět ani korunu. Případ řeší soud.
Ze žádných záznamů nevyplývá, že při sjednání produktů šlo o peníze na bydlení. Nevíme, co si přesně zprostředkovatelka Svitáková a klientka s dcerou řekly. Dále napsat, že „investice byla riskantní“, je silně bulvární obrat. Šlo o investici s vyšší mírou rizika. O 150 tisíc nepřipravilo klientu jen poradenství firmy, ale také finanční krize a zejména skutečnost, že investici ukončila a teprve tím realizovala ztrátu. Investici klientka ukončila bez konzultace se společností Broker Consulting. To bylo zásadní. Při tom bylo zejména v tomto období typické, že se trvání investic prodlužovaly právě proto, aby měly čas dotáhnout ztráty způsobené krizí.
„Dodnes z nich neviděla ani korunu“ je silně zavádějící obrat. Jak z nich mohla vidět korunu, když odmítla návrh společnosti Broker Consulting na vyrovnání celé investiční ztráty a prostřednictvím svých zástupců směřuje případ k vleklému soudu? Peníze mohla mít klientka již dávno na svém účtu, to je fakt, který se v článku bohužel neobjevil. A pokud by s ukončením investice počkala, dnes by byla investice výdělečná. Poslední věta perexu o tom, že případ řeší soud je zavádějící. Soud případ ještě neřešil, neboť se žádné stání u soudu nekonalo. Soud pouze vydal platební rozkaz, což je běžný, automatický úkon po přijetí žaloby.
Perexem ale pohádkaření paní Moniové neskončilo. V dalších odstavcích například uvádí: „Svitáková ji kvůli pár tisícům odměny pro sebe a firmu navíc připravila o slevu na vstupním poplatku. Že motivem jednání poradkyně byla snaha o maximalizaci provize, později konstatoval i finanční arbitr, k němuž se stížnost na poradce dostala.“
Výše uvedené je lež. Conseq totiž po přijetí smluv poplatek snížil z 5 % na 4 %. Snížení je fakticky zcela prokazatelné. Klientka tedy slevu na výši poplatku získala. Paní Moniová si tuto informaci zjevně neověřila. Paní Moniová se ohání argumentem, že to konstatoval finanční arbitr. Při pohledu do spisu ale jasně vidíme, že finanční arbitr konstatoval pouze to, že možnost zvýšení provize uzavřením dvou smluv je k úvaze. Fakticky ovšem k žádnému obohacení nedošlo a sleva byla poskytnuta, k čemuž došla i ČNB. Dle mého názoru by se měl proti tomuto článku ohradit také finanční arbitr, protože je jeho institut zneužíván pro zavádějící argumentaci.
Další nepřesnost v článku: „Přesto ji Svitáková nechala koupit akcie, které jsou obecně velmi rizikové,“ napsala paní Moniová, ale to není pravda. Klientka koupila podílové listy otevřených podílových fondů, které investují převážně do akcií. To je z hlediska výše podstoupeného investičního rizika jinde a mohlo by to uvádět čtenáře v omyl v oblasti povahy poskytovaných služeb naší společností. Akciové fondy jsou méně rizikové než investice do jednotlivých akcií, protože dojde k potlačení tzv. „jedinečného rizika“.
Hned další věta zakládá mou domněnku, že se paní Moniová stala i investiční odbornicí. Píše: „Navíc má smysl do nich investovat minimálně na deset let.“ Kde se toto tvrzení vzalo? Minimální investiční horizont u akciových fondů je dlouhodobě daný hodnotou 5 let. Teoreticky ani 10 a více let investice nezaručuje její návratnost a vágní vyjádření o 10 letech lze zařadit do kategorie „jedna paní povídala“.
Dále nerozumím tomu, proč paní Moniová dala tolik prostoru pro vyjádření paní Svitákové, která smlouvu s klientkou sjednávala. Paní Svitáková totiž nyní pracuje u konkurence a navíc za počáteční chybu nese sama odpovědnost. Je pravděpodobné, že její kroky a výroky jsou motivované jednak konkurenční soutěží a jednak snahou vyhnout se odpovědnosti a následnému zaplacení dorovnání investiční ztráty.
Jak vidíte, v článku není jedna nepřesnost, ale celá řada nepřesností a pochybení paní novinářky Moniové, která by měla pracovat s ověřenými a přesnými informacemi. Ale to není to nejhorší, co se stalo. Měla by totiž dbát na vyváženost a objektivitu. Jenomže to by ji pak z článku nezbylo nic a tak i přes řadu telefonů, slibů a mailů nakonec odmítla přidat vyjádření naší společnosti. Tohle by člověk čekal ve studentském časopise nebo v bulváru, ale na serveru, který se chce tvářit solidně, to rozhodně překvapilo. Překvapila také skutečnost, že se paní Moniová oháněla plnou mocí od klientky. Dodnes ji ale ani naše společnost, ani společnost Conseq neviděla. Že by žádná neexistovala?
Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/poradenstvi-broker-consulting-pripravilo-zenu-o-150-tisic-pzs-/test.aspx?c=A150810_2183151_test_nio


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *